Analýza účinnosti fixní kombinace antihistaminika a kortikoidu v léčbě SAR a úlevě od nosní obstrukce

14. 10. 2018

Hodnocení účinnosti fixní kombinace flutikason-propionátu (FLU) a azelastin-hydrochloridu (AZE) ve formě nosního spreje v léčbě sezónní alergické rýmy (SAR), zejména pak nosní obstrukce, bylo předmětem analýzy dat sdružených ze 4 klinických studií, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Popis analýzy

V rámci analýzy 4 dvoutýdenních dvojitě zaslepených aktivně či placebem kontrolovaných studií autoři porovnávali účinnost fixní kombinace AZE/FLU s monoterapií flutikason-propionátem, azelastin-hydrochloridem nebo placebem. Léčba ve všech případech spočívala v aplikaci 1 vstřiku nosního spreje do každé nosní dírky s frekvencí 2× denně.

Celková denní dávka azelastin-hydrochloridu, silného, dlouhodobě působícího antialergika se selektivními H1 antagonistickými účinky, dosahovala 548 μg. U flutikason-propionátu, syntetického trifluoridovaného kortikosteroidu se silným protizánětlivým účinkem, činila dávka 200 μg.

Primárním sledovaným ukazatelem účinnosti byla změna celkového skóre nosních symptomů (rTNSS) během 12 hodin od podání přípravku. Skóre nosních symptomů zohledňuje nosní obstrukci, kýchání, svědění a sekreci z nosu a hodnotí se na 4stupňové škále.

Výsledná zjištění

Fixní kombinace flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu byla ve všech jednotlivých studiích vyhodnocena jako účinnější s ohledem na rTNSS než placebo nebo monoterapie FLU či AZE. Při sdružené analýze všech studií, v nichž byla hodnocena nosní obstrukce u celkového počtu 3999 pacientů, bylo pro kombinaci AZE/FLU prokázáno statisticky významné (p < 0,05) zlepšení průměrných hodnot nosní obstrukce v porovnání s monoterapií AZE či FLU nebo placebem.

Nosní sprej s fixní kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu byl dobře snášen. Mezi nejčastěji udávané nežádoucí účinky patřily poruchy vnímání chuti (4 %), krvácení z nosu (2 %) a bolest hlavy (2 %).

Závěr

Analýza sdružených dat prokázala, že fixní kombinace AZE/FLU přináší při léčbě sezónní alergické rýmy významné zlepšení nosní obstrukce v porovnání s monoterapií flutikason-propionátem, azelastin-hydrochloridem nebo placebem. Při terapii nosním sprejem s AZE/FLU byla prokázána dobrá snášenlivost této fixní kombinace.

(pak)

Zdroj: Berger W. E., Bernstein J. A., Meltzer E. O. et al. Efficacy of azelastine HCl/fluticasone propionate nasal spray in the treatment of nasal congestion in patients with seasonal allergic rhinitis (SAR). J Allergy Clin Immunol 2015; 135 (2): AB219, doi: 10.1016/j.jaci.2014.12.1649.Štítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se