Algoritmus léčby alergické rinitidy ve Spojeném království

11. 8. 2017

Příznaky alergické rinitidy (AR) významně snižují kvalitu života pacientů, proto je dosažení adekvátní kontroly symptomů klíčové pro úspěšné terapeutické zvládání AR. Nedávno bylo publikováno doporučení pro farmakologickou léčbu AR od britského panelu odborníků, jehož stručné shrnutí přináší následující článek.

Doporučený terapeutický algoritmus léčby AR v britské primární péči

Pacienti s diagnostikovanou AR, kteří mají pouze mírné příznaky, by měli být léčeni orálními nebo topickými nesedativními antihistaminiky. Léčebný účinek intranazálně podávaných antihistaminik je superiorní vůči perorálnímu podání, navíc s výhodou rychlejšího nástupu účinků.

Pokud je terapie neúčinná nebo pokud pacient přichází se středně vážnými či vážnými příznaky, expertní panel v rámci primární péče doporučuje podávání intranazálních kortikosteroidů, případně v kombinaci s perorálním antihistaminikem. U pacientů, kteří intranazální kortikosteroidy netolerují nebo nechtějí užívat, je možné zvážit podávání antagonistů leukotrienového receptoru.

Pokud je i přes dobrou compliance pacienta efekt terapie nedostačující, doporučuje se podávat nedávno schválenou novou kombinovanou léčbu intranazálním kortikosteroidem a antihistaminikem, podávanou ve formě jediného přípravku.

Kombinovaná léčba AR

Intranazálně podávaná kombinace azelastin-hydrochloridu s flutikason-propionátem je léková forma indikovaná pro zmírnění symptomů středně vážné až vážné sezónní a celoroční AR při nedostatečném účinku jednoho intranazálního antihistaminika nebo kortikosteroidu u dospělých a dětí od 12 let. Azelastin, derivát ftalazinonu, je silné, dlouho působící antialergikum inhibující syntézu nebo uvolnění chemických mediátorů alergických reakcí. Flutikason-propionát je syntetický trifluoridovaný kortikosteroid, který vykazuje velmi vysokou afinitu vůči glukokortikoidnímu receptoru a má silný protizánětlivý účinek.

Expertní panel doporučuje kombinaci azelastinu a flutikasonu jako alternativní terapii první volby (namísto intranazálních kortikosteroidů) u pacientů se středně vážnými až vážnými příznaky, kteří jsou v péči specialisty. Zdá se pravděpodobné, že použití kombinace azelastinu a flutikasonu může představovat další terapeutickou možnost před zahájením imunoterapie, která může být vhodná zejména pro pacienty s perzistentními symptomy způsobenými jediným alergenem (např. pylem trav). Mnoho pacientů je však polysenzibilizovaných a příznaky u nich budou přetrvávat i po imunoterapii. U těchto nemocných je pak vhodné podávat i symptomatickou léčbu.

Závěr

S dostupností nových účinných možností kombinované léčby, jako je právě azelastin s flutikasonem ve formě nosního spreje, je možné léčit většinu příznaků AR v rámci primární péče.

(este)

Zdroje:
1. Lipworth B., Newton J., Ram B. et al. An algorithm recommendation for the pharmacological management of allergic rhinitis in the UK: a consensus statement from an expert panel. NPJ Prim Care Respir Med 2017 Jan 23; 27 (1): 3, doi: 10.1038/s41533-016-0001-y.
2. SPC Dymistin 137 μg/50 μg. Dostupné na: www.sukl.czŠtítky
Alergologie a imunologie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diagnostika a léčba sezónní alergie
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se