Zhodnocení bezpečnosti a účinnosti kombinace kandesartanu a amlodipinu v terapii esenciální hypertenze

9. 11. 2015

Podle odhadů nedochází u více než 50 % pacientů s hypertenzí k optimální korekci tlaku krve. K dosažení optimální hodnoty tlaku krve tak bývá zapotřebí kombinovaná farmakoterapie. Výzkum provedený japonskými lékaři se soustředí na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti kombinační terapie hypertenze pomocí kandesartanu a amlodipinu.

Úvod

Předchozí studie poukazují na skutečnost, že alespoň 75 % pacientů vyžaduje kombinační farmakoterapii k optimálnímu snížení hladiny tlaku krve. Guidelines pro terapii hypertenze doporučují při užívání kombinační terapie nasazení léků s různým mechanismem účinku. Mezi v současnosti preferovanou kombinační farmakoterapii patří blokátory receptoru angiotenzinu II spolu s blokátory kalciového kanálu. Hojně využívanou kombinací jsou konkrétně kandesartan s amlodipinem. Cílem studie japonských lékařů tak bylo ověření hypotézy, zda kombinační terapie 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu vykazuje vyšší efekt v terapii hypertenze než monoterapie stejnou dávkou těchto léků. Studie dále ověřovala, zda kombinace 4 mg kandesartanu a 2,5 mg amlodipinu vykazuje vyšší efekt v terapii hypertenze oproti podávání placeba.

Metody studie

Randomizovaná multicentrická dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s paralelními skupinami sledovala japonské pacienty s mírnou až střední formou esenciální hypertenze. Pacientům bylo nejprve po dobu 4 týdnů podáváno placebo a poté byli náhodně rozděleni do několika skupin. Výzkumu se zúčastnilo celkem 548 pacientů, z nichž bylo 444 po úvodní terapii placebem randomizováno. Pacienti podstoupili kombinovanou terapii 8 mg / 5 mg kandesartanu a 8 mg / 2,5 mg amlodipinu. Další dvě skupiny podstoupily monoterapii 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu. Poslední skupina dostávala po celou dobu výzkumu placebo. Terapie probíhala po dobu 12 týdnů.

Výsledky studie

Průměrný věk 272 zúčastněných mužů a 172 žen činil 56,9 roku a průměrná hodnota tlaku krve na počátku studie byla 153,4/95,7 mm Hg. Antihypertenzní účinek kombinované terapie 8 mg kandesartanu a 5 mg amlodipinu (−27,4/−16,3 mm Hg) byl signifikantně vyšší než v případě monoterapie 8 mg kandesartanu (−13,9/−7,8 mm Hg) nebo 5 mg amlodipinu (−19,9/−11,2 mm Hg). Výskyt závažných nežádoucích účinků kombinační terapie se nijak výrazně nelišil od monoterapie či terapie placebem.

Závěr

Studie provedená japonskými lékaři ukázala, že kombinační terapie kandesartanem a amlodipinem dosahuje signifikantně lepšího antihypertenzního účinku oproti monoterapii nebo terapii placebem. Kombinační terapie je navíc velmi dobře snášena a výskyt nežádoucích účinků je srovnatelný s monoterapií a terapií placebem.

(holi)

Zdroj: Rakugi H. et al. Evaluation of the efficacy and tolerability of combination therapy with candesartan cilexetil and amlodipine besilate compared with candesartan cilexetil monotherapy and amlodipine besilate monotherapy in Japanese patients with mild-to-moderate essential hypertension: a multicenter, 12-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study. Clin Ther 2012 Apr; 34 (4): 838–848; doi: 10.1016/j.clinthera.2012.02.015.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se