Vztah mezi mortalitou a užíváním statinů nebo inhibitorů RAAS po náhradě aortální chlopně

16. 3. 2023

Vliv předepsané medikace po transkatétrové náhradě aortální chlopně (TAVR) dosud nebyl přesně zhodnocen. Recentně publikovaná retrospektivní analýza dat z klinické praxe od pacientů, kteří absolvovali TAVR, si proto dala za cíl posoudit u nich možný přínos užívání statinů a inhibitorů renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS).

Úvod

Výskyt aortální stenózy se zvyšuje s věkem. V populaci pacientů starších 65 let činí incidence závažné aortální stenózy 4,4 %. Transkatétrová náhrada aortální chlopně se stala standardním terapeutickým přístupem pro širokou škálu pacientů nezávisle na operačním riziku. Užívání statinů a inhibitorů RAAS (tedy inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu /ACEi/ či blokátorů receptoru AT1 pro angiotenzin II /ARBs; sartanů/) u nemocných po absolvování TAVR prokázalo přínos v malých klinických studiích. Data z reálné klinické praxe od většího množství pacientů nicméně dosud chyběla. 

Hodnocená populace pacientů

Do citované analýzy bylo zahrnuto 9012 dospělých pacientů, kteří podstoupili TAVR v letech 2014−2018 a přežili minimálně 90 dnů od propuštění z nemocnice po TAVR. Data byla získána z registru komerční zdravotní pojišťovny v USA. Většina pacientů (62 %) byla starších 80 let, 53 % tvořili muži a 84 % běloši.

Po absolvování TAVR byl u 35 % nemocných předepsán ACEi/ARB (n = 3172) a u 52 % statiny (n = 4697). Mezi těmi, kterým byl podáván některý z inhibitorů RAAS, užívalo užívalo tuto medikaci 69 % (n = 2180) i před TAVR, 31 % (n = 992) ji začalo užívat až po tomto zákroku. Mezi pacienty, jimž byly předepsány statiny, je 73 % (n = 3435) užívalo i před operací, 27 % (n = 1262) je začalo užívat až po zákroku. Většina užívala předepsané léky i 1 rok po zákroku. 

Po TAVR ukončilo 24 % (n = 679) pacientů dřívější léčbu inhibitory RAAS a 13 % (n = 497) dřívější léčbu statiny. 

Výsledky

U pacientů s předepsanou medikací, kteří si léky skutečně vyzvedli v lékárně, byla zjištěna významně nižší 3letá mortalita v porovnání s těmi, kteří tuto medikaci neměli předepsanou: u ACEi/ARBs poměr rizik [HR] 0,82 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,74−0,91; p = 0,0003), u statinů HR 0,85 (95% CI 0,77−0,94; p = 0,0018).

Analýza podskupin odhalila, že přínos medikace nebyl ovlivněn jinými faktory a u ACEi/ARBs byl nezávislý na systolické funkci levé komory nebo typu srdečního selhání. Přežití nebylo ovlivněno užíváním betablokátorů. Jediným dalším faktorem s vlivem na mortalitu bylo užívání ACEi/ARBs již před TAVR, které bylo spojeno s nižší moralitou než užívání těchto přípravků až po operaci. U statinů tomu tak nebylo.

Závěr

Data od velkého množství pacientů po transkatétrové náhradě aortální chlopně ukázala významný přínos užívání ACEi/sartanů a statinů během 90 dní po provedení tohoto výkonu z hlediska 3leté mortality. 

(eko)

Zdroj: Cubeddu R. J., Murphy S. M. E., Asher C. R. et al. Association of ACEI/ARB and statin prescribing patterns with mortality after transcatheter aortic valve replacement (TAVR): findings from real-world claims data. Am Heart J 2022; 258: 27−37, doi: 10.1016/j.ahj.2022.12.012.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se