Vývoj albuminurie při léčbě inhibitory ACE a sartany

25. 5. 2020

Jednotlivé molekuly z řad inhibitorů renin-angiotenzinového systému vykazují na molekulární úrovni řadu rozdílných vlastností a jejich renoprotektivní potenciál se může lišit. Studie korejských autorů sledovala vývoj renálních parametrů u osob s albuminurií během prvních 3 měsíců po nasazení inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) nebo blokátorů receptorů AT1 pro angiotenzin II (ARBs) čili sartanů.

Metodika studie

K hodnocení byly použity údaje z korejské elektronické zdravotní databáze. Vyhledáni byli dospělí pacienti s pozitivním výsledkem testu na albuminurii, jimž byl v období mezi lednem 2009 a červnem 2016 nasazen ACEi nebo ARBs.

Výsledky

Zařazeno bylo 1475 pacientů. U skupiny léčené ACEi se průměrná albuminurie významně nezměnila (změna ze 127,7 na 46,7 mg/g; p = 0,127), zatímco u pacientů léčených ARBs významně klesla (z 491,2 na 372,0 mg/g; p <0,001). Ve skupině léčené ARBs došlo po 3 měsících léčby ke zvýšení podílu pacientů s normoalbuminurií z 55,8 na 59,3 %. Renální funkce se však významně nezměnily.

Analýza podskupin pacientů léčených jednotlivými sartany ukázala významný pokles albuminurie pouze při podávání kandesartanu (z 712,5 na 489,8 mg/g; p <0,001) a irbesartanu (z 522,6 na 352,6 mg/g; p <0,001). Kandesartan snížil albuminurii u pacientů starších 60 let a irbesartan u pacientů s glomerulární filtrací < 60 ml/min/1,73 m2.

Závěr

Pokles albuminurie byl během prvních 3 měsíců léčby pomocí ARBs pozorován pouze u kandesartanu a irbesartanu, což naznačuje, že ne všechny sartany vedou ke stejnému výsledku léčby. Tyto závěry ukazují na význam zohlednění klinických charakteristik pacienta a orgánově specifických vlastností jednotlivých molekul při výběru sartanu.

(zza)

Zdroj: Shin J., Kim H.-S., Kim T. M. et al. The short-term effects of angiotensin II receptor blockers on albuminuria and renal function in Korean patients.
Basic Clin Pharmacol Toxicol 2020; 126 (5): 424−431, doi: 10.1111/bcpt.13369.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se