Vliv antihypertenzní léčby na endotelové progenitorové buňky

13. 8. 2019

Nedávno publikovaná práce hodnotila antihypertenzní efekt lerkanidipinu a současně také jeho vliv na počet CD34-pozitivních cirkulujících endotelových progenitorových buněk (EPCs) u starších pacientů s hypertenzí.

Inzerce

Význam cirkulujících EPCs

EPCs jsou kmenové buňky, které jsou cíleny do míst s poškozením, kde se mohou diferencovat a proliferovat do zralých endotelových buněk, čímž přispívají k opravě poškození. Mezi povrchové markery EPCs patří CD34, KDR a CD133. V posledních letech se objevuje korelace mezi aktivitou EPCs a vznikem kardiovaskulárních onemocnění, respektive hypertenzí.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo celkem zařazeno 61 pacientů (z toho 45 mužů) starších 60 let s diagnostikovanou hypertenzí. Byli randomizováni k léčbě lerkandipinem 10 mg/denně nebo hydrochlorothiazidem 25 mg (50 % pacientů v kontrolní skupině dostávalo také 25 mg betablokátoru). V týdnech 12 a 24 byla provedena cytometrická analýza a pacienti podstoupili rovněž klasické klinické vyšetření. 

Výsledky

V průběhu sledování došlo k signifikantnímu zvýšení počtu cirkulujících EPCs v týdnu 12 v porovnání s počátečními hodnotami ve skupině s lerkanidipinem (viz tab. níže). Tento nárůst byl patrný do konce studie. V kontrolní skupině byl počet cirkulujících EPCs po celou dobu studie stabilní. U obou skupin došlo k signifikantnímu snížení krevního tlaku v týdnu 12 ve srovnání s počátečními hodnotami. Regresní analýza prokázala signifikantní negativní korelaci mezi systolickým krevním tlakem a počtem cirkulujících EPCs.

Tab.  Porovnání 4 typů buněk přítomných v periferní krvi ve skupině s lerkanidipinem po dobu studie

CD34+ CD45dim KDR+

CD34+ CD45dim

CD34+ KDR+

CD34+ CD133+

Týden 0

0,003 ± 0,002 %

0,022 ± 0,003 %

0,031 ± 0,007 % 

0,032 ± 0,005 %

Týden 12

0,004 ± 0,002 %

0,034 ± 0,028 %*

0,066 ± 0,013 %*

0,059 ± 0,003 %* 

Týden 24

0,0045 ± 0,002 %

0,036 ± 0,033 %*

0,061 ± 0,009 %*

0,063 ± 0,006 %*

Pozn.: * p < 0,05 v porovnání s týdnem 0

Závěr

Lerkanidipin zřejmě zvyšuje koncentraci cirkulujících EPCs nezávisle na svém antihypertenzním účinku. Nicméně tyto výsledky je třeba potvrdit delším pozorováním většího vzorku pacientů. 

(eko)

Zdroj: Peixiao S., Ningyuan F., Haiya W. Lercanidipine effect on circulating CD34+ progenitor cells in elderly patients: a randomized study. Curr Med Res Opin 2016; 32(sup. 2): 9−12, doi:  10.1080/03007995.2016.1218834.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.