Užívání sartanů napomáhá zachování paměťových schopností u starších hypertoniků

15. 8. 2018

Pacienti s hypertenzí mají oproti stejně starým kontrolám tendenci k výraznějšímu poklesu kognitivních funkcí. To však podle níže prezentované studie autorů z Jihokalifornské univerzity v Los Angeles neplatí pro osoby užívající blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartany).

Úvod

V minulosti bylo zjištěno, že některé antihypertenzní léčebné režimy mohou snižovat riziko rozvoje Alzheimerovy choroby a být prospěšné pro kognitivní schopnosti. Jako vysvětlení této souvislosti se nabízí snížení výskytu mozkových příhod díky kontrole krevního tlaku, přínos antihypertenziv však zůstává významný i nezávisle na mozkových příhodách. Sartany byly popsány v tomto směru jako pravděpodobně nejpřínosnější třída antihypertenziv. Toto tvrzení se rozhodli ověřit američtí autoři s využitím údajů z databáze multicentrické longitudinální studie Iniciativa pro neurozobrazování Alzheimerovy choroby (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative).

Metodika studie

Do studie bylo zahrnuto 1626 pacientů ve věku 55–91 let, kteří nevykazovali známky demence. Za účelem analýzy byli rozděleni do 3 základních skupin: na uživatele sartanů, uživatele jiných antihypertenziv a skupinu normotenzních pacientů. V post-hoc analýzách byly kromě těchto základních skupin porovnávány i četné podskupiny: uživatelé sartanů s uživateli ACE inhibitorů, uživatelé sartanů prostupujících versus neprostupujících hematoencefalickou bariérou (HEB) a uživatelé sartanů nebo inhibitorů ACE prostupujících versus neprostupujících HEB.

Mezi blokátory AT1 procházející HEB se řadí valsartan, telmisartan a kandesartan, HEB naopak neprochází irbesartan, olmesartan, losartan a eprosartan.

Skupiny byly porovnány na základě nálezů z magnetické rezonance hodnotících objem mozku a objem ložisek hyperintenzity bílé hmoty (WMH – white matter hyperintensities) a na základě baterie neuropsychologických testů prováděné jak na začátku, tak i v průběhu tříletého sledování.

Výsledky

Hypertonici vykazovali horší počáteční výsledky v oblasti paměti a exekutivních funkcí než normotenzní účastníci, také u nich bylo zaznamenáno výraznější zhoršení paměti v průběhu tříletého sledování. To však nelze říct o podskupině užívající sartany, jejíž členové měli paměť zachovanou. Uživatelé sartanů procházejících HEB měli v průběhu sledování lepší výsledky paměťových testů a menší objem WMH než uživatelé ostatních antihypertenziv. Pacienti užívající léčiva procházející HEB (sartany či inhibitory ACE) měli v průběhu sledování lepší schopnost memorování než všechny ostatní skupiny (včetně normotenzních) a měli nižší objem WMH než uživatelé léčiv neprocházejících HEB. Skupinové rozdíly v objemu mozku nebyly zaznamenány.

Závěr

Studie poukázala na to, že užívání blokátorů AT1 (sartanů), zejména těch prostupujících hematoencefalickou bariérou, je spojeno s lepším zachováním paměti a menším objemem ložisek hyperintenzity bílé hmoty než užívání jiných antihypertenziv. 

(luko)

Zdroj: Ho J. K., Nation D. A.; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Memory is preserved in older adults taking AT1 receptor blockers. Alzheimers Res Ther 2017 Apr 26; 9 (1): 33, doi: 10.1186/s13195-017-0255-9.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se