Účinnost fixní kombinace candesartanu a hydrochlorothiazidu u neselektované populace s hypertenzí v primární péči

22. 6. 2015

Studie CHILI CU Soon hodnotila efektivitu a nežádoucí účinky terapie fixní kombinací candesartanu 32 mg a hydrochlorothiazidu 12,5 mg či 25 mg při léčbě hypertenze u neselektované populace v primární péči.

Studie CHILI CU Soon  hodnotila efektivitu a nežádoucí účinky terapie fixní kombinací candesartanu 32 mg a hydrochlorothiazidu 12,5 mg či 25 mg při léčbě hypertenze u neselektované populace v primární péči.

V řadě klinických studií se prokázala účinnost fixní kombinace candesartanu a hydrochlorothiazidu (HCTZ) při snižování krevního tlaku. Během podávání této kombinace bylo dosaženo signifikantně vyššího poklesu systolického i diastolického krevního tlaku než při užívání pouze samotného candesartanu či HCTZ. Studie provedená Bönnerem a kol. zjistila, že přidání 12,5 mg HCTZ k 32 mg candesartanu mělo za následek další redukci průměrného systolického/diastolického TK o 13/8,8 mm Hg, při kombinaci s 25 mg HCTZ byl pokles obou hodnot TK ještě vyšší (15,5/10 mm Hg). Nežádoucí účinky této terapie byly vzácné (vyskytly se zhruba u 1 % pacientů).

Po uvedení přípravku na trh se autoři práce, publikované v roce 2011 ve Vascular Health and Risk Management, zaměřili na provedení neintervenční multicentrické studie s cílem zdokumentovat bezpečnost a účinnost zmíněné fixní kombinace léků u neselektovaných pacientů v primární péči. Tyto typy neintervenčních studií doplňují zjištění proběhlých klinických kontrolovaných studií. Jejich účastníky jsou pacienti, kteří nemohou být zařazeni do klasických klinických studií z důvodu vysokého věku, vysokého kardiovaskulárního rizika či užívání dalších léků. Předchozí práce navíc prokázaly, že výsledky TK pacientů měřené v ordinacích (OBPM) bývají lepší než výsledky TK získané při domácím měření (ABPM). Předpokládá se však, že hodnoty ABPM více korelují s kardiovaskulární morbiditou, a mají proto větší prognostickou hodnotu.

Studie CHILI CU Soon byla otevřená prospektivní multicentrická studie, která po dobu minimálně 10 týdnů sledovala vysoce rizikové pacienty s v minulosti nekompenzovanou hypertenzí. Pacienti byli léčeni fixní kombinací candesartanu 32 mg/12,5 mg HCTZ nebo 32 mg/25 mg HCTZ. Primárně byl hodnocen pokles hodnot OBPM a ABPM a nežádoucí účinky terapie.

Studie se zúčastnilo celkem 4131 pacientů (52,8 % muži), průměrný věk probandů byl 63,0 ± 11,0 roku. Průměrný iniciální krevní TK pacientů měřený v ordinaci byl 162,1 ± 14,8/94,7 ± 9,2 mm Hg. Po 10týdenním užívání candesartanu 32 mg/12,5 mg či 25 mg HCTZ došlo k redukci průměrného TK na hodnoty 131,7 ± 10,5/80,0 ± 6,6 mm Hg ((p < 0,001 pro obě ramena studie). Snížení TK bylo srovnatelné bez ohledu na předchozí nebo současnou medikaci. U pacientů, u kterých byl kontrolován ABPM, činila iniciální hodnota TK 158,2/93,7 mm Hg během dne a 141,8/85,2 mm Hg v noci. Během poslední kontroly lékařem studie bylo zjištěno signifikantní snížení ABPM na hodnoty 133,6/80 mm Hg ve dne a 121,0/72,3 mm Hg v noci a bylo konstatováno, že 21 % pacientů zůstávalo normotenzních více než 24 hodin.

Autory byla nalezena dobrá korelace mezi hodnotami OBPM a ABPM (r = 0,589 pro systolický TK a r = 0,389 pro diastolický TK). Normotenzní pacienti (dle OBPM) měli v ambulantních podmínkách v 35 % případů hypertenzi během dne. U 1,2 % pacientů byly zjištěny nežádoucí účinky terapie, u 7 (0,17 %) pacientů byly hodnoceny jako závažné.

Ze závěrů studie vyplynulo, že fixní kombinace candesartanu s 12,5 mg nebo s 25 mg HCTZ představuje účinnou a bezpečnou medikaci ke snížení krevního tlaku bez ohledu na předchozí antihypertenzní terapii.

(moa)

Zdroj : Mengden T., Hübner R., Bramlage P. Office and ambulatory blood pressure control with a fixed-dose combination of candesartan and hydrochlorothiazide in previously uncontrolled hypertensive patients: results of CHILI CU Soon. Vasc Health Risk Manag. 2011; 7: 761–9Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se