Srdeční selhání s ejekční frakcí ve středním pásmu: Co ukázaly studie v programu CHARM?

23. 4. 2019

Nově definovaná kategorie srdečního selhání, srdeční selhání s ejekční frakcí ve středním pásmu (HFmrEF), zahrnuje osoby s hodnotou ejekční frakce v rozmezí 40–49 %. Je klinicky stále lépe charakterizována, přetrvávají však nejasnosti ohledně léčby této skupiny pacientů. Výsledky analýzy dat ze studií z programu CHARM ukazují, že kandesartan může zlepšovat klinický výsledek u pacientů s HFmrEF.

Program CHARM

Studie programu CHARM se zabývaly pacienty se symptomatickým srdečním selháním napříč všemi jeho typy. Výsledky ukázaly, že u pacientů se srdečním selháním se sníženou hodnotou ejekční frakce (HFrEF) podávání kandesartanu redukovalo riziko primárního složeného cíle zahrnujícího úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizaci pro srdeční selhání. Nedávno provedená analýza dat z programu CHARM se zabývala přínosem podávání kandesartanu u osob s HFmrEF

Klinická charakteristika HFmrEF

HFmrEF je často považováno za jakýsi „prostřední“ fenotyp, který může představovat přechodnou fázi srdečního selhání. Jde však o nepřesné zjednodušení. V programu CHARM bylo HFmrEF zjištěno u 17 % pacientů. Z hlediska hypertenze, stupně NYHA a BMI bylo HFmrEF opravdu na pomezí HFrEF a srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF). Při posouzení důležitějších charakteristik, jako jsou nižší věk, převaha výskytu u mužů, nižší systolický tlak krve, nižší výskyt fibrilace síní a vyšší výskyt ICHS a infarktu myokardu v anamnéze, však bylo podobnější HFrEF.

Klinický výsledek 

V CHARM bylo během sledování trvajícího v průměru 2,9 roku zjištěno u HFrEF, HFmrEF a HFpEF 15,9, 8,5 a 8,9 primárních cílů a 20,0, 1,8 a 11,1 opakovaných hospitalizací na 100 pacientoroků. Incidence první hospitalizace z důvodu srdečního selhání, úmrtí z kardiovaskulárních příčin a celková mortalita byly u HFmrEF a HFpEF srovnatelné; v porovnání s HFrEF pak byly nižší u HFmrEF i HFpEF.

Účinnost kandesartanu

Incidence primárního cíle byla v CHARM pro kandesartan v porovnání s placebem 14,4 vs. 17,5 na 100 pacientoroků (poměr rizik [HR] 0,82; 95% CI 0,75–0,91; p < 0,001) u HFrEF; 7,4 vs. 9,7 na 100 pacientoroků (HR 0,76; 95% CI 0,61–0,96; p = 0,02) v případě HFmrEF a 8,6 vs. 9,1 na 100 pacientoroků (HR 0,95; 95% CI 0,79–1,14; p = 0,57) u HFpEF.

Pro opakované hospitalizace činily hodnoty poměru míry incidence 0,68 (95% CI 0,58–0,80; p < 0,001), 0,48 (95% CI 0,33–0,70; p < 0,001) a 0,78 (95% CI 0,59–1,03; p = 0,08).

Závěr

Nedávná analýza dat z programu CHARM ukázala, že:

  • HFmrEF je ve většině klinických charakteristik podobné HFrEF, zejména pokud se týká infarktu myokardu v anamnéze;
  • z pohledu rizika srdečního selhání a kardiovaskulárních příhod je HFmrEF podobné HFpEF, což ukazuje, že HFmrEF je méně závažným syndromem než HFrEF;
  • kandesartan může u pacientů s HFmrEF snižovat riziko kardiovaskulárních příhod a srdečního selhání ve stejné míře jako u pacientů s HFrEF.

(blu)

Zdroj: Lund L. H. Heart failure with mid-range ejection fraction: lessons from CHARM. Card Fail Rev 2018; 4 (2): 70–72, doi: 10.15420/cfr.2018.11.2.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se