Sartany mají stejný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy jako inhibitory ACE, mají ovšem silnější antiagregační účinek

8. 3. 2017

Studie OPTIMAAL (Optimal Trial in Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan) prokázala, že blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) mají podobný účinek jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi).

Úvod

Blokáda renin–angiotenzin–aldosteronového systému (RAAS), který reguluje krevní tlak, zabraňuje rozvoji srdečního selhání a recidivující trombóze u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi úseku ST (STEMI). Rizikem může být vysoká zbytková reaktivita krevních destiček, zejména u pacientů po primární perkutánní koronární intervenci (PPCI). ACEi a ARBs podle výsledků předchozích studií krátkodobě působí na markery srdečního selhání, k nimž patří N-terminální fragment natriuretického propeptidu typu B (NT-proBNP) a ejekční frakce (EF), a na markery endogenní fibrinolýzy, např. inhibitor aktivátoru plazminogenu typu 1 (PAI-1). Obě skupiny léků vykazují také antiagregační účinek.

Cílem prospektivní randomizované monocentrické dvojitě zaslepené studie slovinských autorů bylo porovnat účinky ramiprilu a losartanu na tyto markery a antiagregační aktivitu.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 55 pacientů po prvním akutním STEMI, jimž byla provedena PPCI. 28 pacientů užívalo ramipril a 27 pacientů losartan. Souběžně s touto léčbou jim byla poskytnuta duální antiagregační terapie (DAPT) kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a klopidogrelem, případně tikagrelorem nebo prasugrelem. Do studie byla zařazena menší kontrolní skupina 9 pacientů také se STEMI, kteří užívali jen DAPT. Na začátku studie a po 6 měsících byly měřeny hladiny NT-proBNP, PAI-1 a EF a vyšetřena agregace trombocytů (vyšetření tzv. closure time). 

Výsledky

Po 6 měsících došlo u obou skupin k signifikantnímu snížení NT-proBNP, hladiny EF a PAI-1 se změnily nevýrazně. V porovnání s kontrolní skupinou vzrostla u obou skupin antiagregační aktivita a zvýšil se čas při vyšetření tzv. closure time (226,7 ± 80,3 vs. 158,1 ± 80,3 sekundy; p < 0,05). Silnější antiagregační účinky ARBs oproti ACEi prokázaly již předchozí studie. Bylo zjištěno, že losartan a ostatní ARBs blokují agregaci indukovanou tromboxanem A2, losartan navíc brání adhezi krevních destiček i blokádou p-selektinu.

Závěr

Ramipril a losartan vykazují podobný účinek na markery srdečního selhání a endogenní fibrinolýzy u asymptomatických pacientů se STEMI. Mají výraznější antiagregační účinek než samotná DAPT. Silnější antiagregační efekt losartanu v porovnání s ACEi vyplývá pravděpodobně z výše uvedeného dvojího mechanismu. Další výhodou sartanů oproti ACEi je minimum nežádoucích účinků, lepší snášenlivost a bezpečnost. 

(lkt)

Zdroj: Marinšek M., Sinkovič A. Ramipril and losartan exert a similar long-term effect upon markers of heart failure, endogenous fibrinolysis and platelet aggregation in survivors of ST-elevation myocardial infarction: a single centre randomized trial. Biomed Res Int 2016: 9040457, doi: 10.1155/2016/9040457.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se