Sartany jsou snášeny lépe než inhibitory ACE při srovnatelné mortalitě, potvrzuje Cochraneova metaanalýza

1. 9. 2016

Ačkoliv jsou obě uvedené skupiny antihypertenziv široce předepisovány, spolehlivá data o vlivu sartanů na mortalitu v podstatě chyběla. Proto v roce 2014 proběhla metaanalýza, která kromě mortality a kardiovaskulárních příhod sledovala i nežádoucí účinky.

Pro metaanalýzu byly vybrány studie, které srovnávaly přímo inhibitor ACE s AT1-blokátorem (sartanem), tedy tzv. head-to-head studie. Šlo o práce publikované do července 2014 s minimální délkou trvání 1 rok. Kritériím odpovídalo 9 studií, celkový počet účastníků přesahoval 11 tisíc. Všechny zahrnuté práce byly autory metaanalýzy zhodnoceny jako dobré či průměrné kvality.

Vyhodnocení a výsledky

K vyhodnocení dat byly použity standardní metodologické procedury využívané The Cochrane Collaboration − nezávislou neziskovou organizací, která sdružuje lékaře a vědce po celém světě s cílem dodávat nezkreslené informace a podporovat lékařské rozhodování. Autoři došli k závěru, že režim antihypertenzní léčby využívající sartany se od léčby ACE inhibitory:

  • neliší v celkové mortalitě (poměr rizik [RR] 0,98; 95% CI 0,88–1,10);
  • neliší v celkovém výskytu kardiovaskulárních příhod (RR 1,07; 95% CI 0,96–1,19);
  • neliší v kardiovaskulární mortalitě (RR 0,98; 95% CI 0,85–1,13);
  • liší v počtu ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků (RR 0,83; 95% CI 0,74–0,93; absolutní redukce rizika 1,8 %).

U sartanů je ukončení léčby z důvodu nežádoucích účinků (WDAE – withdrawal due to adverse effects) pozorováno významně vzácněji než u inhibitorů ACE. Hlavním důvodem ukončení léčby u inhibitorů ACE je dle očekávání suchý kašel.

Kvalita důkazů

Rozdíl ve WDAE byl mírný, ale statisticky významný a jeho existenci podporovaly kvalitní, silné důkazy. Naopak nalezená rovnocennost obou skupin léčiv ve vlivu na mortalitu a na výskyt kardiovaskulárních příhod může být dle autorů potenciálně zkreslená, kvalitu důkazu o mortalitě proto označili za střední a o výskytu kardiovaskulárních příhod za nízkou.

Závěr

Informací o vlivu sartanů na mortalitu máme stále méně než důkazů o vlivu inhibitorů ACE, poněvadž sartany nebyly studovány v porovnání s placebem. Dosavadní data a zjištěné výsledky však napovídají, že obě skupiny léčiv jsou srovnatelné. Zároveň byl při užívání sartanů prokázán významně nižší výskyt nežádoucích účinků vedoucích k ukončení léčby.

(luko)

Zdroj: Li E. C., Heran B. S., Wright J. M. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2014 Aug 22; 8: CD009096.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se