Pozitivní vliv sartanů na kognitivní funkce starších pacientů

15. 8. 2018

Chronická hypertenze bývá spojena se zvýšeným rizikem kognitivních poruch a demence. Již dřívější metaanalýzy poukázaly na možný protektivní vliv antihypertenziv. Práce publikovaná v časopisu European Psychiatry se zaměřila na vyhodnocení vlivu jednotlivých skupin antihypertenziv na kognitivní funkce starších pacientů bez diagnostikované demence.

Úvod

Především hypertenze ve středním věku je spojena se zvýšeným rizikem kognitivních poruch a demence. Studie a metaanalýzy klinických hodnocení zabývající se potenciálním vlivem antihypertenziv na incidenci demence a poklesu kognitivních funkcí ukázaly nejen možný přínos antihypertenzní léčby, ale také určité rozdíly v účinku jednotlivých skupin látek, přičemž sartany (blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II) se jevily jako neúčinnější skupina. Cílem nové metaanalýzy bylo zjistit, zda mají antihypertenziva vliv na kognitivní funkce starších osob a porovnat účinky jednotlivých skupin antihypertenziv na kognitivní funkce těchto hypertoniků.

Analyzovaná data

V databázích Medline a Embase byly vyhledány randomizované kontrolované klinické studie publikované do 15. února 2017, které sledovaly vliv různých antihypertenziv na kognici starších pacientů bez demence. Do přehledu byly zahrnuty sartany, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), beta-blokátory, diuretika a blokátory kalciových kanálů.

Bylo nalezeno 358 publikací, z nichž bylo vybráno a posouzeno 31 vybraných studií. Mezi vstupní kritéria pro zařazení studie do konečného hodnocení patřil průměrný věk pacientů ≥ 65 let. Byly vyloučeny studie zahrnující pacienty s potvrzenou demencí, léčené kognitivy a s kognitivními poruchami (s výjimkou lehké kognitivní poruchy).

Výsledky

Do vyhodnocení bylo zahrnuto 15 randomizovaných kontrolovaných klinických studií. Ve většině z nich bylo zjištěno, že u pacientů léčených sartany došlo v porovnání s dalšími antihypertenzivy nebo s placebem ke zlepšení epizodické paměti. Žádná práce neukázala zlepšení kognitivních funkcí u pacientů užívajících diuretika, beta-blokátory nebo blokátory vápníkových kanálů.

Závěr

Sartany mohou u starších osob zlepšovat kognitivní funkce, zejména epizodickou paměť. V případě ACEi, diuretik, beta-blokátorů nebo blokátorů vápníkových kanálů zlepšení kognice prokázáno nebylo, avšak jejich vliv na pokles krevního tlaku byl srovnatelný se sartany.

(blu)

Zdroj: Stuhec M., Keuschler J., Serra-Mestres J., Isetta M. Effects of different antihypertensive medication groups on cognitive function in older patients: a systematic review. Eur Psychiatry 2017; 46: 1–15, doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.07.015.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se