Může telmisartan pomoci v léčbě mikroalbuminurie u diabetiků?

11. 2. 2019

Prezentovaná prospektivní studie analyzuje vztah mezi mírou mikroalbuminurie a užívání telmisartanu u pacientů s diabetem 2. typu podstupujících CABG. Výsledky naznačují pozitivní vliv telmisartanu na snížení hladiny mikroalbuminurie.

Mikroalbuminurie jako marker poškození ledvin

Mikroalbuminurie, tedy patologická přítomnost albuminu v moči, se považuje za počáteční signál vzniku renální insuficience. Proto se monitoruje u pacientů s diabetem 2. typu z důvodu možného vzniku diabetické nefropatie.

Angiotenzin II je považován za klíčový v rozvoji glomerulární hypertenze, která může poškodit glomerulární bazální membránu, a tak způsobuje proteinurii. Bylo prokázáno, že použití inhibitorů renin-angiotenzinového systému může zpomalit progresi renálního onemocnění. U pacientů s diabetickou nefropatií mají tyto inhibitory příznivý vliv na morbiditu a mortalitu.

Invazivní operace srdce, jakou je například aortokoronární bypass (CABG), může spustit inflamatorní kaskádu, jež způsobí zvýšení permeability kapilár a tím zvýší hodnoty mikroalbuminurie. Autoři prezentované práce se rozhodli zjistit, zda užívání telmisartanu, který se řadí mezi antagonisty receptoru pro angiotenzin II, ovlivňuje hodnoty mikroalbuminurie před a po CABG u pacientů s diabetem 2. typu.

Sledovaná populace a průběh studie

Do observační studie bylo zařazeno celkem 40 pacientů, kteří byli randomizováni do dvou skupin: skupina T (pacienti léčeni telmisartanem v dávce 80 mg denně alespoň 6 měsíců před operací) a skupina N-T (pacienti bez léčby telmisartanem nebo jiným blokátorem angiotenzinových receptorů alespoň 6 měsíců před operací). V každé skupině bylo 20 pacientů, nikdo z nich neužíval inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu minimálně 6 měsíců před studií.

Všichni nemocní podstoupili standardní CABG bez nutnosti další intervence. Byly sledovány hodnoty mikroalbuminurie a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hsCRP).

Výsledky

Ve skupině T byly naměřené signifikantně nižší hodnoty mikroalbuminurie před operací, 1 hodinu po operaci a 5. den po operaci v porovnání se skupinou N-T (viz tab. níže). U naměřených hodnot hsCRP byl signifikantní rozdíl mezi skupinami pouze 5. den po operaci (skupina T 8,69 ± 2,9 mg/l; skupina N-T 10,9 ± 3,2 mg/l; p = 0,024).

 Tab.  Střední hodnoty ± SD mikroalbuminurie (mg/l)

Skupina T

Skupina N-T

p-hodnota

Před operací

16,5 ± 17,2

30,0 ± 17,7

0,018

1 hodina po operaci

28,5 ± 17,2

51,0 ± 28,4

0,008

1. den po operaci

59,0 ± 29,8

75,0 ± 25,6

0,071

5. den po operaci

23.0 ± 20,0

52,5 ± 27,5

0,001

Závěr

Výsledky této studie ukázaly, že léčba telmisartanem snižuje systémový zánět a hladinu albuminu přítomného v moči u pacientů s diabetem 2. typu, kteří prodělali CABG.

(eko)

Zdroj: Furat C., Dogan R., Ilhan G. et al. Telmisartan decreases microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus following coronary artery bypass grafting. Cardiovasc J Afr 2017; 28 (3): 191–195, doi: 10.5830/CVJA-2016-089. Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se