Kandesartan má přínos i u srdečního selhání s ejekční frakcí ve středním rozmezí

11. 6. 2018

Nová analýza výsledků studie CHARM ukázala, že kandesartan snižuje kardiovaskulární mortalitu a počet hospitalizací pro srdeční selhání jak u nemocných se sníženou ejekční frakcí, tak u pacientů s ejekční frakcí ve středním rozmezí. To je kategorie zavedená v doporučeních European Society of Cardiology (ESC) pro pacienty s ejekční frakcí 0,40–0,49.

Cíl analýzy

Evropská doporučení pro léčbu srdečního selhání z roku 2016 zavedla nový termín „srdeční selhání s ejekční frakcí ve středním rozmezí“ (HFmrEF − heart failure with mid-range ejection fraction). Ukázalo se totiž, že tito nemocní mají odlišný fenotyp a také jinak reagují na léčbu než pacienti se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF − heart failure with preserved ejection fraction).

Užívání kandesartanu vedlo ve studii CHARM v porovnání s placebem ke snížení výskytu složeného parametru zahrnujícího úmrtí z kardiovaskulárních příčin a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF – failure with reduced ejection fraction), tj. ≤ 0,40. Cílem prezentované analýzy bylo zjistit, zda má přínos i u nové kategorie HFmrEF.

Výsledky a závěr

Do studie CHARM bylo zařazeno 7598 pacientů se srdečním selháním, přičemž 57 % z nich mělo HFrEF a 17 % HFmrEF. Během průměrné doby sledování 2,9 roku byl výskyt složeného sledovaného parametru u kandesartanu v porovnání s placebem významně nižší u HFrEF i u HFmrEF. Incidence činila 14,4 vs. 17,5/100 pacientoroků u HFrEF (poměr rizik [HR] 0,82; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,75–0,91; p < 0,001), 7,4 vs. 9,7/100 pacientoroků u HFmrEF (HR 0,76; 95% CI 0,61–0,96; p = 0,02) a 8,6 vs. 9,1/100 pacientoroků u HFpHF (HR 0,95; 95% CI 0,79–1,14; p = 0,57, tj. nevýznamný rozdíl). 

Při analýze ejekční frakce jakožto kontinuální proměnné snižoval kandesartan výskyt složeného sledovaného parametru až do hodnoty ejekční frakce > 0,50 a výskyt opakovaných hospitalizací až do hodnoty 0,60.

(zza)

Zdroj: Lund L. H., Claggett B., Liu J. et al. Heart failure with mid-range ejection fraction in CHARM: characteristics, outcomes and effect of candesartan across the entire ejection fraction spectrum. Eur J heart Fail 2018 Feb 12, doi: 10.1002/ejhf.1149 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se