Kandesartan je přínosem u srdečního selhání s mírně sníženou ejekční frakcí

19. 4. 2021

Analýza dat ze studie CHARM ukázala, že u pacientů se srdečním selháním s mírně sníženou ejekční frakcí (HFmrEF 0,40–0,49) snižuje kandesartan v porovnání s placebem riziko úmrtí z kardiovaskulárních (KV) příčin nebo hospitalizace pro srdeční selhání podobně jako u pacientů se sníženou ejekční frakcí (HFrEF < 0,40).

Cíl post-hoc analýzy

Do studie CHARM bylo zařazeno 7598 pacientů se symptomatickým srdečním selháním s celým spektrem ejekční frakce (EF). Léčba kandesartanem znamenala významné snížení rizika primárního sledovaného parametru zahrnujícího úmrtí z KV příčin nebo hospitalizaci pro srdeční selhání v porovnání s placebem u pacientů s EF < 0,40. Tato post-hoc analýza testovala hypotézu, že by kandesartan mohl být přínosem také u nemocných s mírně sníženou EF. Pacienti byli rozděleni do skupiny s HFrEF, s HRmrEF a se zachovanou ejekční frakcí (HEpEF > 0,50).

Výsledná zjištění

Počet pacientů s HFmrEF (n = 1322) činil 17 % z celkové populace studie CHARM. Během sledování trvajícího průměrně 2,9 roku byla incidence primárního sledovaného parametru ve skupině s HErEF 15,9, ve skupině s HFmrEF 8,5 a ve skupině s HFpEF 8,9 na 100 pacientoroků.

Terapeutický efekt kandesartanu z hlediska incidence primárního sledovaného parametru představoval významné snížení rizika o 18 % u pacientů s HFrEF (14,4 vs. 17,5 na 100 pacientoroků; poměr rizik [HR] 0,82; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,75–0,91; p < 0,001) a o 24 % u pacientů s HFmrEF (7,4 vs. 9,7 na 100 pacientoroků; HR 0,76; 95% CI 0,61–0,96; p = 0,02). U pacientů s HFpEF bylo snížení rizika při léčbě kandesartanem v porovnání s placebem statisticky nevýznamné (8,6 vs. 9,1 na 100 pacientoroků; HR 0,95; 95% CI 0,79–1,14; p = 0,57).

Autoři porovnávali také incidenci opakovaných hospitalizací pro srdeční selhání. I toto riziko snížil kandesartan v porovnání s placebem významně u pacientů s HFrEFF, a to o 32 % (HR 0,68; 95% CI 0,58–0,80; p < 0,001), a u pacientů s HFmrEF, kde činil pokles rizika 52 % (HR 0,48; 95% CI 0,33–0,70; p < 0,001). U pacientů s HFpEF byl pokles nevýznamný (HR 0,78; 95% CI 0,59­–1,03; p = 0,08).

Závěr

Podle výsledků této post-hoc analýzy studie CHARM vede léčba kandesartanem ke snížení rizika úmrtí z KV příčin nebo hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů s ejekční frakcí až do 0,49.

(zza)

Zdroj: Lund L. H., Claggett B., Liu J. et al. Heart failure with mid-range ejection fraction in CHARM: characteristics, outcomes and effect of candesartan across the entire ejection fraction spectrum. Eur J Heart Fail 2018; 20 (8): 1230−1239, doi: 10.1002/ejhf.1149.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se