Kandesartan by mohl zmírňovat cytokinovou bouři u infekce COVID-19

27. 1. 2021

Vědci z americké Bethesdy experimentálně zjistili při infekci COVID-19 upregulaci stejných genů jako při působení glutamátu (simulujícím stárnutí a Alzheimerovu chorobu) a normalizaci jejich exprese působením kandesartanu. Vzhledem k tomu, že se řada z těchto genů podílí na cytokinové bouři u COVID-19, uvedené výsledky podporují hypotézu, že sartany − nebo alespoň kandesartan − by mohly cytokinovou bouři u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 zmírňovat.

Vznik hypotézy

Autoři této práce již dříve ukázali, že glutamát navozuje v kulturách nervové tkáně expresi genů spojenou s Alzheimerovou chorobou a stárnutím a že kandesartan expresi těchto genů potlačuje. Sartany blokují účinky nadměrné aktivace receptorů AT1 pro angiotenzin II, která se podílí na rozvoji poškození mozku, kardiovaskulárního systému, ledvin, metabolismu lipidů a glukózy, podporuje zánět a virové poškození plic a vykazuje lineární závislost s virovou náloží a poškozením plic u pacientů s COVID-19.

Sartany byly vyvinuty jako antihypertenziva. Vykazují ovšem řadu pleiotropních účinků včetně potlačení zánětu, ochrany funkce mitochondrií, zachování inzulinové senzitivity, normalizace koagulační kaskády, ochrany kognitivních funkcí, průtoku krve mozkem, funkce hematoencefalické bariéry aj. U pacientů hospitalizovaných pro pneumonii, kteří byli dříve léčeni sartany pro kardiovaskulární onemocnění, byla zjištěna nižší mortalita.

Výsledky experimentu

Vědci se proto pokusili ověřit hypotézu, zda by normalizace imunitní odpovědi navozená kandesartanem nemohla potlačovat cytokinovou bouři při těžkém průběhu COVID-19. Jejich výsledky ukázaly statisticky vysoce významnou pozitivní korelaci mezi expresí stovek genů upregulovaných glutamátem a expresním profilem tkání osob infikovaných SARS-CoV-2 (plicní tkáň odebraná post mortem, mononukleární leukocyty z periferní krve a tekutina z bronchoalveolární laváže pacientů s kontrolou stejných tkání zdravých osob). Dále zjistili nápadnou negativní korelaci mezi expresí těchto genů a působením kandesartanu. Řada z těchto genů řídí aktivitu prozánětlivých cytokinů a chemokinů, jež se podílejí na cytokinové bouři u COVID-19.

Závěr pro klinickou praxi

Autoři v diskusi ke své práci uvádějí, že podle jejich výsledků a publikované literatury sartany tlumí nadměrnou zánětlivou reakci, oxidační stres, fibrózu plic a expresi prosenescenčních genů. Mohou potlačit cytokinovou bouři, která je typická pro těžký průběh COVID-19. Proto by mohly být přínosem v léčbě akutní infekce SARS-CoV-2 a jejích komplikací zejména u starších pacientů a chránit funkci jak plic, ale tak také mozku. Silně doporučují nejen pokračovat v podávání sartanů u pacientů s infekcí SARS-CoV-2, ale také provést studie, které by potvrdily, zda lze tyto léky zvažovat jako doplňkovou léčbu COVID-19.

(zza)

Zdroj: Elkahloun A. G., Saavedra J. M. Candesartan could ameliorate the COVID-19 cytokine storm. Biomed Pharmacother 2020 Nov; 131: 110653, doi: 10.1016/j.biopha.2020.110653. Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se