Fixní kombinace kandesartan/amlodipin v terapii arteriální hypertenze

19. 1. 2021

Arteriální hypertenze je významným kardiovaskulárním rizikovým faktorem. V terapii se uplatňuje řada antihypertenziv v monoterapii i kombinační léčbě. Častěji je nutné pacienty léčit kombinací více antihypertenziv pro dosažení uspokojivých hodnot tlaku krve. Oblíbenou fixní kombinaci s příznivým farmakodynamickým a farmakokinetickým profilem představuje kombinace kandesartanu a amlodipinu, jejichž účinek byl prověřen řadou rozsáhlých klinických studií.

Úvod

Obecným cílem terapie arteriální hypertenze je redukce kardiovaskulárního rizika. Vedle poklesu tlaku krve je třeba zvážit režimové či farmakologické ovlivnění dalších rizikových faktorů. Mezi ovlivnitelné faktory zvyšující kardiovaskulární riziko patří například dyslipidémie, kouření, diabetes mellitus, obezita či nízká fyzická aktivita.

Léčbu arteriální hypertenze lze zahájit monoterapií, ta však bývá účinná maximálně u 30 % nemocných. U většiny pacientů je k dosažení normálních hodnot tlaku krve nutná kombinace dvou či více antihypertenziv. Z pohledu mortality nabývá na důležitosti dosažení hodnoty diastolického tlaku krve < 90 mmHg.

Kombinační terapie je dále vhodná jako iniciální u pacientů s vyšším kardiovaskulárním rizikem. Mezi vhodné kombinace doporučované odbornými společnostmi patří kombinace inhibitoru ACE nebo antagonisty receptoru AT1 (sartanu) s blokátorem kalciových kanálů (BKK). Ideální fixní kombinace zahrnuje léčiva ovlivňující patogenetické mechanismy na různých úrovních, která mají dlouhodobý účinek, což umožňuje dávkování 1× denně a zvyšuje compliance k terapii.

Fixní kombinace kandesartan/amlodipin

Kandesartan je nejvíce užívaným sartanem v Evropě, amlodipin pak nejvíce užívaným blokátorem kalciového kanálu. Obliba sartanů v posledních letech vzrůstá na úkor užívání inhibitorů ACE, protože je možné využít je ve stejné indikaci a oproti inhibitorům ACE nevyvolávají kašel a obecně mají ze všech antihypertenziv nejméně nežádoucích účinků.

Výhodou kandesartanu je dlouhodobý a plynulý pokles tlaku krve po dobu 24 hodin bez výkyvů mezi jednotlivými dávkami. Amlodipin má dlouhý biologický poločas v rozmezí 35–50 hodin a pomalý nástup účinku, díky čemuž nedochází k akutní hypotenzi po jeho užití. V rámci skupiny BKK je účinnost amlodipinu podepřena největším počtem studií, v monoterapii je indikovaný k léčbě arteriální hypertenze a ischémie myokardu.

Spojení dvou různých antihypertenzních mechanismů přináší kardioprotektivní a renoprotektivní účinky. Kandesartan snižuje afterload a preload, působí v prevenci remodelace myokardu a přispívá k regresi hypertrofie levé komory srdeční. Amlodipin v rámci kardioprotektivních účinků snižuje nárok myokardu na kyslík a zlepšuje zásobování srdce kyslíkem, zvyšuje kolaterální průtok, redukuje kalciový overload po reperfuzi a obdobně jako kandesartan přispívá k regresi hypertrofie levé komory srdeční.

V rámci renoprotektivních účinků amlodipin zvyšuje renální perfuzi a působí natriureticky, kandesartan přispívá k redukci proteinurie, zvyšuje renální perfuzi, působí natriureticky a zpomaluje progresi poškození ledvin.

Výhodou kombinační terapie je, že kandesartan snižuje riziko otoků pozorovaných po amlodipinu. Fixní kombinace vykazuje organoprotektivní účinky, redukuje výskyt nežádoucích účinků léčby a pomáhá zvyšovat úspěšnost kontroly tlaku krve.

Shrnutí a závěr

Fixní kombinace kandesartan/amlodipin představuje ideální fixní kombinaci pro kontrolu tlaku krve u pacientů s arteriální hypertenzí. Spojení dvou různých antihypertenzních mechanismů přináší kardioprotektivní a renoprotektivní účinky, účinky sartanů jsou srovnatelné s účinky inhibitorů ACE, avšak bez nepříjemného nežádoucího účinku v podobě kašle.

Kandesartan v kombinaci s amlodipinem snižuje riziko otoků vyvolaných blokátorem kalciového kanálu. Dohromady tak představují účinnou kombinaci antihypertenziv s dobrým profilem snášenlivosti, vysokou compliance a nízkým rizikem nežádoucích účinků.

(holi)

Zdroje:
1. Vítovec J. Fixní kombinace u hypertenze – CARAMLO. XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.–27. května 2015, Brno.
2. Špinar J. Metabolicky neutrální kombinační léčba hypertenze 2015. XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, 24.–27. května 2015, Brno.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se