Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

7. 3. 2017

Cílem studie ze Spojených států amerických bylo srovnat vliv inhibitorů ACE a sartanů na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality hypertenzních pacientů v dialyzačním programu.

Inzerce

Úvod 

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí u pacientů v dialyzačním programu. Je dobře známo, že v obecné populaci přispívají blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) k redukci KV mortality i morbidity v primární i sekundární prevenci. U pacientů s renálním onemocněním obě skupiny blokátorů RAAS − inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) i blokátory angiotenzinových receptorů (ARBs, sartany) − snižují riziko progrese do chronického renálního selhání a omezují počet KV příhod. Stejně prospěšné účinky ACEi i ARBs byly prokázány rovněž u dialyzovaných pacientů. Otázkou však zůstává, zda ve specifické populaci dialyzovaných pacientů existují rozdíly mezi účinky jednotlivých podskupin RAAS v redukci KV příhod a mortality.  

Metodika studie a sledovaná populace

Národní retrospektivní kohortová studie zahrnovala pacienty s hypertenzí, kteří zahajovali chronický hemodialyzační program v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005. V medikaci bylo sledováno nové užívání ACEi nebo ARBs. Sledovanými cíli byla celková mortalita a kombinace hospitalizace z KV příčiny nebo úmrtí (KV-endpointy). 

Celková mortalita byla hodnocena u 3555 pacientů užívajících nově ACEi a u 1442 užívajících nově ARBs. KV-endpointy byly hodnoceny u 3289 pacientů nově užívajících ACEi a u 1346 nově užívajících ARBs. Vstupní charakteristika pacientů, komorbidity i příčiny renálního selhání se mezi skupinami výrazně nelišily.

Výsledky

Pacienti léčení ACEi měli vyšší adjustovaný poměr rizik (AHR − adjusted hazard ratio) pro celkovou mortalitu (AHR 1,22; 99% interval spolehlivosti [CI] 1,05−1,42) i pro KV-endpointy (AHR 1,12; 99% CI 0,99−1,27).

Závěr

Hypertenzní pacienti zahajující chronickou hemodialýzu, kteří byli nově léčeni ACEi, čelili o 22 % vyššímu riziku celkové mortality a trendu ke zvýšenému riziku hospitalizace z KV příčiny nebo úmrtí ve srovnání s pacienty léčenými pomocí ARBs. Výsledky je však třeba potvrdit prospektivní randomizovanou kontrolovanou klinickou studií.

(kry)

Zdroj: Shireman T. I., Mahnken J. D., Phadnis M. A. et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system antagonists in maintenance dialysis patients. Kidney Blood Press Res 2016; 41: 873−885, doi: 10.1159/000452590.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více