Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

3. 9. 2016

Arteriální hypertenze a diabetes mellitus patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění, především akutního koronárního syndromu, cévní mozkové příhody (CMP) a renálního selhání. K významné redukci KV rizika přispívá především intenzivní snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzních léků.

Úvod

Významný podíl na rozvoji hypertenze a souvisejících komplikací má renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS). Léčba inhibitory ACE (ACEi) a blokátory receptorů pro angiotenzin (sartany) vede k významné blokádě RAAS, zvláště při použití jejich kombinace. V reálné praxi však bezpečnost a účinnost této terapie doposud nebyla potvrzena klinickými studiemi.

Sledovaná populace

Skupina vědců z Tchaj-wanu sledovala rozdíly v účinnosti prevence CMP v různých léčebných režimech blokády RAAS. Od roku 1997 do roku 2010 sledovali celkem 5545 osob starších 18 let s nově diagnostikovanou hypertenzí, u nichž se následně rozvinul diabetes mellitus. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin v závislosti na typu antihypertenzní léčby: 

  • ACEi (2161 pacientů),
  • sartany (1703 pacientů),
  • kombinace ACEi a sartanů (165 pacientů),
  • žádný z blokátorů RAAS (1416 pacientů).

Výsledky

Nejnižší incidence CMP byla ve skupině pacientů léčených samotnými sartany (23,02 na 1000 osoboroků), následovala skupina neléčená žádným z blokátorů RAAS, skupina léčená ACEi a skupina léčená kombinací sartanů s ACEi (24,06; 30,23; 37,86 na 1000 osoboroků).

Ve srovnání se skupinou neléčenou žádným z blokátorů RAAS byl adjustovaný poměr rizika (aHR) 1,27 (95% CI 1,02−1,58) pro ACEi skupinu, 0,95 (95% CI 0,74−1,22) pro skupinu léčenou sartany a 1,56 (95% CI 0,99−2,47) pro skupinu léčenou kombinací ACEi a sartanů. Významnější redukce rizika vzniku CMP byla ve skupině léčené vysokými dávkami sartanů (aHR = 0,42; 95% CI 0,24–0,75).

Závěr

Z výsledků této studie vyplývá, že v rámci prevence CMP jsou sartany nejvýhodnějším antihypertenzivem první volby u pacientů s hypertenzí a diabetem. Ve skupině léčené samotnými sartany došlo k 26% redukci rizika vzniku CMP ve srovnání se skupinou léčenou inhibitory ACE.

(kry)

Zdroj: Pai P. Y., Muo C. H., Sung F. C. et al. Angiotensin receptor blockers (ARB) outperform angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors on ischemic stroke prevention in patients with hypertension and diabetes − A real-world population study in Taiwan. Int J Cardiol 2016 Jul 15; 215: 114−119; doi: 10.1016/j.ijcard.2016.04.096.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se