Adjuvantní terapie telmisartanem u pacientů se schizofrenií

4. 4. 2018

Z výsledků několika studií vyplynulo, že regulace zánětlivých a imunologických procesů u pacientů se schizofrenií může korelovat s manifestací příznaků onemocnění a odpovědí pacientů na léčbu. Protizánětlivé účinky telmisartanu, blokátoru receptoru typu 1 pro angiotenzin II, který se používá pro léčbu hypertenze, jsou dobře známy. Autoři prezentované studie se proto zaměřili na účinek adjuvantní léčby telmisartanem u pacientů se schizofrenií.

Metodika studie

12týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie se zúčastnilo celkem 54 pacientů psychiatrické kliniky v Bostonu (USA), kteří byli již nejméně půl roku ambulantně léčeni olanzapinem či klozapinem pro schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu. Pacienti byli ke své obvyklé medikaci randomizováni k užívání telmisartanu v dávce 80 mg 1× denně nebo placeba.

Psychopatologické projevy při vstupu do studie a v týdnu 12 byly hodnoceny na základě dotazníků PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a SANS (Scale for Assesment of Negative Symptoms). Kognitivní schopnosti byly testovány pomocí souboru neuropsychologických vyšetření.

Výsledky

Studii dokončilo celkem 43 pacientů (22 v telmisartanové a 21 v placebové skupině). Po 12 týdnech léčby bylo v telmisartanové skupině pozorováno signifikantní snížení celkového skóre PANSS proti placebu (průměrně o –4,1 ± 8,1 bodu vs. 0,4 ± 7,5 u skupiny na placebu; p = 0,038). Mezi skupinami nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v jednotlivých podskóre PANSS, celkovém skóre SANS ani v hodnocení kognitivních schopností (p > 0,100).

Závěr

Studie naznačila, že adjuvantní léčba telmisartanem může zlepšit některé klinické příznaky u pacientů se schizofrenií léčených olanzapinem či klozapinem. Možným mechanismem terapeutického působení telmisartanu jsou jeho protizánětlivé účinky. Pro potvrzení těchto výsledků je však třeba provést dlouhodobější klinická hodnocení s větším počtem pacientů a případně ověřit efekt telmisartanu u pacientů léčených také jinými antipsychotiky.

(este)

Zdroj: Fan X., Song X., Zhao M. et al. The effect of adjunctive telmisartan treatment on psychopathology and cognition in patients with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2017; 136 (5): 465–472, doi: 10.1111/acps.12799. Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se