Vliv pětileté léčby růstovým hormonem na kardiální parametry a fyzický výkon dospělých pacientů

18. 4. 2010

Dospělí jedinci s hypopituitarismem mají ve srovnání s kontrolní populací zkrácenou dobu života a dvakrát vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Dospělí jedinci s hypopituitarismem mají ve srovnání s kontrolní populací zkrácenou dobu života a dvakrát vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby. Deficit růstového hormonu (RH) je považován za zásadní rizikový faktor. Nedostatek RH je spojován s hyperkoagulačními stavy, abdominální obezitou, inzulinovou rezistencí, zvýšeným krevním tlakem, sníženým fyzickým výkonem a sníženou plicní kapacitou, u pacientů rovněž bývá redukován výkon levé srdeční komory, charakterizovaný nedostatečnou ejekční frakcí v klidu i při námaze. Tyto změny mohou přispívat ke zvýšené morbiditě a mortalitě pacientů s hypopituitarismem, kteří užívají kompletní substituční hormonální léčbu jinou než RH.

I když je v odborné literatuře popsán pozitivní efekt léčby RH na kardiální parametry u dospělých pacientů, dlouhodobé prospektivní práce na toto téma stále chybí. Cílem této studie bylo zjistit efekt pětileté léčby růstovým hormonem na kardiální strukturu a funkci, krevní tlak a fyzickou pracovní schopnost u dospělých RH deficientních pacientů. Do studie bylo zařazeno 14 pacientů s deficitem RH, kteří byli klinicky vyšetřováni každé tři měsíce a při vstupu do studie a ve 24, 48 a 60 měsících se podrobili echokardiografickému vyšetření a zátěžovým testům.

V daném období byla u účastníků studie pozorována zvýšená hmotnost levé srdeční komory, ale pouze u dvou pacientů se vyvinula hypertrofie LK, ostatní kardiální parametry se nezměnily. Léčbu RH provázelo i zvýšení funkční kapacity a zvýšená spotřeba kyslíku, denní systolický tlak stoupl o 15 mmHg, denní diastolický tlak o 4,5 mmHg. Celkově se zvýšil podíl osob s nefyziologickým nočním poklesem TK v průběhu studie (z 36,4 % na počátku na 54,6 % po 60 měsících léčby).

Autoři práce došli k závěru, že 5 let substituční léčby RH podpořilo pozitivní účinky na fyzický výkon pacientů a maximální spotřeby kyslíku navzdory mírnému zvýšení hodnot krevního tlaku a hmotnosti levé komory. Během léčby RH je však nezbytné důkladné monitorování zmíněných parametrů s cílem zabránit možným nežádoucím účinkům růstového hormonu na kardiovaskulární systém.

(moa)

Zdroj: Effects of 5 years of growth hormone (GH) replacement therapy on cardiac parameters and physical performance in adults with GH deficiency. Pituitary (2009); 12: 322–329; doi: 10.1007/s11102-009-0182-2Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se