Normalizace fibrinolýzy při podávání růstového hormonu u pacientů s hypopituitarismem

2. 11. 2015

Podávání růstového hormonu u dospělých pacientů s deficiencí růstového hormonu (GHD) normalizuje fibrinolýzu, což může přispět ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob. Po jednom roce léčby byl prokázán příznivý vliv na vyplavování tkáňového aktivátoru plazminogenu (t-PA) z endoteliálních buněk navozeného žilní okluzí.

Je známo, že GHD je spojena se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou. K rozvoji cévních změn u těchto pacientů vede zřejmě nahromadění kardiovaskulárních rizikových faktorů a následná porucha funkce endotelu a fibrinolýzy.

Cílem této prospektivní studie bylo zhodnotit vliv podávání růstového hormonu na fibrinolýzu po žilní okluzi u pacientů s hypopituitarismem s GHD. Zařazeno bylo 21 hospitalizovaných pacientů s GHD a 14 zdravých osob odpovídajícího věku, pohlaví a body mass indexu (BMI) jako kontroly. Před zahájením léčby a dále po 3, 6 a 12 měsících podávání lidského rekombinantního růstového hormonu byly zjišťovány antropometrické, metabolické a fibrinolytické parametry.

Při vstupu do studie byly zjištěny významné poruchy fibrinolýzy u pacientů s GHD v porovnání se zdravými kontrolami. Během léčby došlo již po jednom měsíci k významnému vzestupu hladiny inzulinu podobného růstového faktoru (IGF-1) z 6,9 na 22,0 nmol/l (p < 0,01). Rovněž byly pozorovány změny fibrinolýzy, především zvýšené vyplavování t-PA z buněk endotelu stimulované žilní okluzí. Po 1 roce se vyplavení t-PA zvýšilo z 1,1 na 1,9 (p < 0,01).

Výsledky této studie naznačují, že podávání růstového hormonu u pacientů s GHD normalizuje narušenou funkci endotelu a fibrinolýzu, a může tak snižovat riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob, které je u těchto pacientů zvýšené.

(zza)

Zdroj: Miljic D., Miljic P., Doknic M., et al. Growth hormone replacement normalizes impaired fibrinolysis: New insights into endothelial dysfunction in patients with hypopituitarism and growth hormone deficiency. Growth Horm IGF Res. 2013 Dec; 23 (6): 243–8; doi: 10.1016/j.ghir.2013.08.005

Podrobnosti o léčbě růstovým hormonem najdete na www.rustovyhormon.cz.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se