Kvalita života u žen s Turnerovým syndromem po dlouhodobé léčbě růstovým hormonem

5. 1. 2015

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS).

Randomizovaných kontrolovaných studií týkajících se dlouhodobé terapie růstovým hormonem (RH) je jen velmi málo a omezené jsou i informace o následné zdravím ovlivněné kvalitě života léčených pacientů (health-related quality of life – HRQOL). Předkládaná studie sledovala mladé pacienty z dlouhodobě probíhající kontrolované studie RH u pacientů s Turnerovým syndromem (TS). Za cíl si dala stanovit, zda léčba RH ovlivňuje i následnou HRQOL pacientek, ať již pozitivně (například výslednou vyšší postavou), nebo negativně (léta léčby injekcemi).

Původní studie randomizovala 154 kanadských dívek s TS ve věku 7–13 let ze 13 center buď k dlouhodobé léčbě injekcemi RH v dávce 0,3 mg/kg/týden, nebo ke standardizované léčbě estrogenem bez injekcí RH. Do následné sledovací studie byly pacientky zařazeny, pokud jim bylo alespoň 16 let. Ke zhodnocení HRQOL byl použit SF-36, rozdělený na hodnocení fyzických (PCS) a psychických aspektů (MCS). Dosažení vyššího skóre značilo lepší HRQOL.

Následné sledovací studie se zúčastnilo 48 léčených pacientek (71 %), u jedné z nich se bohužel nepodařilo zjistit všechny potřebné údaje. Obě skupiny (pacientky léčené a neléčené RH) měly v následné studii normální HRQOL. Skupina léčená RH měla průměrné skóre v PCS části dotazníku 56 ± 5, neléčená skupina 58 ± 4. Hodnota v běžné populaci dívek ve věku 16–24 let je 53,5 ± 6,9. Skóre MCS bylo u léčené skupiny 52 ± 6, u neléčené 49 ± 13 a v běžné populaci 49,6 ± 9,8. Sekundární analýza neprokázala žádný vztah mezi HRQOL a výškou.

Studie neprokázala žádný pozitivní ani negativní vliv dlouhodobé terapie RH na HRQOL, což jen potvrzuje rozsáhlejší observační studie. Autoři studie proto navrhují, aby i nadále bylo běžné a eticky akceptovatelné provádět studie léčiv ovlivňujících tělesnou výšku s kontrolní skupinou, která nebude léčena. Mladé ženy s TS mají normální HRQOL, což naznačuje, že jsou schopny se se svými zdravotními problémy dobře vyrovnat.

(epa)

Zdroj: Taback S. P., Van Vliet G. Health-related quality of life of young adults with Turner syndrome following a long-term randomized controlled trial of recombinant human growth hormone. BMC Pediatr. 2011 May 29; 11: 49; doi: 10.1186/1471-2431-11-49.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se