Kdy by měl být pacient s traumatickým poškozením mozku indikován k vyšetření detekujícímu hypopituitarismus?

12. 11. 2007

Časový faktor je u hypopituitarismu způsobeného traumatem mozku zvlášť důležitý problém. Následky poškození hypofýzy mohou zmizet, a naopak u pacienta, jenž byl po nehodě bez příznaků, se mohou po nějaké době příznaky objevit.

Časový faktor je u hypopituitarismu způsobeného traumatem mozku zvlášť důležitý problém. Následky poškození hypofýzy mohou zmizet, a naopak u pacienta, jenž byl po nehodě bez příznaků, se mohou po nějaké době příznaky objevit

Časná fáze hypopituitarismu totiž odezní se vstřebáním hematomu, zmenšením otoku, reparací cévního prokrvení. Ovšem pozdní zánětlivá odpověď v místě poškození může způsobit progresi v poškozování tkáně a retrográdní axonovou degeneraci vedoucí k smrti neuronu. Testování pituitárních funkcí ihned po traumatu přineslo dost inkonzistentní výsledky co se týče prognózy nemocných. Z tohoto důvodu se doporučuje testování přinejmenším rok po úrazu, ne dříve.

Trochu jiná situace je u dětí. U nich se zpravidla růst po úrazu sleduje pečlivěji, a deficit růstového hormonu proto bývá detekován spolehlivěji než u ostatních dětí. Problém může nastat u prepubertálních jedinců. Deficit růstového hormonu (RH) zde může být přehlédnut, protože už vzrostlé děti nejsou o tolik menší v porovnání se svými vrstevníky, ačkoliv nedosáhly výšky odpovídající svému genetickému potenciálu.

Existují studie porovnávající výšku dospělých pacientů s RH deficiencí s traumatem mozku v anamnéze a výšku nemocných s hypofunkčním adenomem hypofýzy. Pacienti s RH deficiencí posttraumatické etiologie byli v průměru o 4 cm menší. Jako možné vysvětlení se uvádí, že u pacientů trpících RH deficitem po traumatu se porucha manifestuje později a růst se opožďuje zvolna, proto bývá porucha dlouho přehlížena.

Čekat u dětí celý rok před testováním hypopituitarismu tedy není příliš vhodné, protože to může vést k nežádoucí prodlevě. Proto se zdá být adekvátnější testování šest měsíců po traumatu. V současnosti probíhají studie zaměřené na zhodnocení pituitární funkce dříve po úrazu, konkrétně po třech měsících. Ukazuje se, že by snad mohl být prostor k časnější diagnostice. Studie však dosud nejsou u konce a na validní výsledky si ještě budeme muset nějaký čas počkat.

(hul)

Zdroj: Lorenzo M, et al. Hypopituitarism and Growth Hormone Deficiency in Adult Subjects after Traumatic Brain Injury: Who and When toTest. Pituitary 2005:233–237.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×