Je nárůst objemu minerálů v kostech u pacientů léčených růstovým hormonem způsoben zvýšením svalové hmoty?

20. 6. 2009

U dospělých pacientů, kteří trpí deficitem růstového hormonu, platí, že jim ubývá nejen svalová hmota, ale mají i snížený obsah kostního minerálu.

U dospělých pacientů, kteří trpí deficitem růstového hormonu, platí, že jim ubývá nejen svalová hmota, ale mají i snížený obsah kostního minerálu (BMC = bone mineral kontent) a hustotu kostních minerálů (BMD = bone mineral density).

Růstový hormon – lék na zvýšení kostní denzity?

V současnosti se uvažuje o tom, že pokud se pacientovi s deficitem růstového hormonu začne podávat umělý růstový hormon nebo jeho analoga, mohlo by to kromě zvýšení objemu svalové hmoty vést druhotně i ke zvýšení jak BMD, tak i BMC. Má se za to, že pokud se zvýší svalová hmota, dojde díky větší dynamické zátěži i ke zpevnění kostní matrix.

Dánští vědci z kodaňské univerzity provedli systematickou analýzu odborné literatury, která popisovala celkem 51 klinických studií proběhlých v letech 1996–2008. V těch byl zkoumán rozvoj svalové hmoty, síly a BMC nebo BMD u pacientů s deficitem růstového hormonu, kteří byli léčeni substituční terapií.

Co souhrn přinesl

Ve všech studiích byl prokázán anabolický účinek růstového hormonu na kosterní sval, přičemž k největšímu nárůstu došlo během prvních dvanácti měsíců terapie. Ve většině studií bylo navíc zaznamenáno signifikantní zvýšení hustoty kostního minerálu. To se ale vesměs projevilo až cca po 12–18 měsících léčby, tedy později než zvýšení svalové hmoty. Pouze u sedmi studií byl jak nárůst svalové hmoty, tak i BMD zaznamenán současně.

Diskrepance se studiemi in vitro

Ačkoliv bylo ve studiích in vitro prokázáno, že podávání růstového hormonu má přímý vliv na remodelaci kostí, klinické studie prokázaly, že k tomu, aby k přestavbě kosti, a tím i zvýšení BMD/BMC došlo, je třeba, aby se u pacienta nejprve vytvořila dostatečná svalová hmota. Teprve ta na základě dynamické zátěže kosti podporuje její remodelaci.

(kam)

Zdroj: Klefter O. et al.: Is increase in bone mineral content caused by increase in skeletal muscle mass/strength in adult patients with growth hormone (GH) treated GH deficiency? A systematic literature analysis. Eur J Endocrinol. Publikováno 13. 5. 2009.Štítky
Endokrinologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Nejnovější kurzy
Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Opožděná puberta
Autoři: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

Kazuistiky z dětské endokrinologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se