Využití moči jako zdroje biomarkerů roztroušené sklerózy

22. 11. 2012

Analýza moče bývá u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často opomíjena a podceňována i přes její značné výhody (jednoduchý sběr, možnost opakovatelnosti vyšetření). Substance, které jsou vylučovány do moči, jsou zde často s využitím frakční exkrece přítomny ve vyšších koncentracích než v likvoru či krvi.

Analýza moče bývá u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) často opomíjena a podceňována i přes její značné výhody (jednoduchý sběr, možnost opakovatelnosti vyšetření). Substance, které jsou vylučovány do moči, jsou zde často s využitím frakční exkrece přítomny ve vyšších koncentracích než v likvoru či krvi. Vzhledem ke kumulaci moči v močovém měchýři reprezentuje vzorek moči vylučování dané látky během několika hodin. Močová infekce (IMC), často přítomná u pacientů s RS a potenciálně ovlivňující výsledek vyšetření, může být před další analýzou vyloučena pomocí jednoduchého bed-side testu na přítomnost nitritů jako známky IMC.

V současné době pokračují výzkumy na hledání nejvíce specifického biomarkeru pro RS. Je zřejmé, že u komplexní choroby, jakou RS je, zobrazují jednotlivé biomarkery pouze dílčí část patogeneze choroby. Zatím nejlépe zdokumentovaný a široce užívaný biomarker je měření aktivity nemoci pomocí MRI.

Mezi biomarkery v moči můžeme zařadit neopterin, což je produkt makrofágů aktivovaných interferonem gama. Jedná se o senzitivní marker imunní aktivace, který je používán k sérovému monitorování terapeutického efektu interferonu. Neopterin je vylučován do moči, kde je měřen vysokotlakou kapalinovou chromatografií a je vyjadřován v poměru ke kreatininu. V několika studiích byly dokázány vyšší hladiny neopterinu u pacientů s RS ve srovnání s kontrolami. Protože k elevaci neopterinu dochází v souvislosti se zánětem a infekcemi a existuje poměrně široká variabilita v jeho hladinách, je nutno provést další rozsáhlejší studie ke zjištění jeho významu.

Dalším biomarkerem jsou volné lehké řetězce imunoglobulinů (FLC), které jsou přítomny ve vyšších močových i sérových koncentracích u pacientů s klinicky izolovaným syndromem, relabující RS a progresivní RS, avšak bez signifikačního rozdílu mezi jednotlivými skupinami. FLC jsou produkovány v B-lymfocytech CNS. Prokazovány jsou pomocí metody ELISA. Hladina FLC v některých studií korelovala s progresí RS.

K dalším biomarkerům by mohl být patřit kysličník dusnatý (NO) a jeho produkty, protein podobný myelinbazickému proteinu (MBPLP) či retinol vázající protein. Tyto potenciální biomarkery musí být v dalších vědeckých studiích validovány se známými MRI, biochemickými a klinickými ukazateli RS, aby mohl být stanoven jejich diagnostický přínos.

(moa)

Zdroj: Dobson R. Urine: An under-studied source of biomarkers in multiple sclerosis? Multiple Sclerosis and Related Disorders 1 (2012): 76–80Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se