Vliv teriflunomidu na četnost a tíži relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou

14. 8. 2014

Podle post hoc analýzy rozsáhlé studie TOWER redukuje teriflunomid u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou četnost relapsů, včetně těch vyžadujících hospitalizaci.

Relapsy jsou jedním z typických klinických znaků roztroušené sklerózy (RS). Významně ovlivňují emoční i celkový psychický stav pacientů a jejich kvalitu života. V některých případech vyžadují hospitalizaci pacienta a vedou k ireverzibilním následkům, a tudíž jsou také asociovány s významným nárůstem nákladů na zdravotní péči. Teriflunomid je orálním imunomodulátorem schváleným pro léčbu relaps-remitentní RS.

Tým autorů v předkládané post hoc analýze III. fáze mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované paralelní studie TOWER hodnotil vliv teriflunomidu na závažné následky relapsů RS: relapsy s následky definovanými jako nárůst v Expanded Disability Status Scale (EDSS)/Functional System Score (FS) 30 dnů po epizodě; relapsy s následky definovanými investigátorem; relapsy vedoucí k hospitalizaci; relapsy léčené intravenózními kortikosteroidy; silné relapsy podle definice Panitche a kolegů z EVIDENCE study založené na specifickém nárůstu v EDSS. Adjustovaná roční míra závažných následků relapsů byla odvozena pomocí Poissonova modelu.

V porovnání s placebem teriflunomid významně snížil roční míru relapsů s následky definovanými nárůstem v EDSS/FS (14 mg, 36,6 % [p = 0,0021]; 7 mg, 31,3 % [p = 0,0104]) nebo investigátorem (pouze u 14 mg, 53,5 % [p = 0,0004]), relapsů vedoucích k hospitalizaci (pouze u 14 mg, 33,6 % [p = 0,0155]) nebo vyžadujících aplikaci kortikosteroidů (14 mg, 35,7 % [p = 0,0002]; 7 mg, 21,5 % [p = 0,0337]) a silných relapsů (pouze u 14 mg, 52,5 % [p = 0,0015]). Pacienti léčení teriflunomidem strávili v souvislosti s relapsy významně méně nocí v nemocnici (p = 0,009) a vykazovali nižší celkovou roční míru hospitalizací (p = 0,030).

Podle výsledků předložené post hoc analýzy má teriflunomid u pacientů s relaps-remitentní RS významný pozitivní efekt na závažné relapsy včetně těch asociovaných s neurologickými následky, a vede tedy k poklesu nákladů na zdravotní péči.

(the)

Zdroj: Miller A. E., Macdonell R., Comi G., et al. Teriflunomide reduces relapses with sequelae and relapses leadingto hospitalizations: results from the TOWER study. J Neurol 2014; doi: 10.1007/s00415-014-7395-7.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se