Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

16. 11. 2011

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.

Zmiňované studie se účastnilo celkem 34 ambulantních pacientů s definitivní diagnózou RS. K posouzení stavu invalidity byla použita rozšířená stupnice stavu invalidity (Expanded Disability Status Scale, EDSS). Všichni účastníci studie pak podstoupili vyšetření spasticity – hypertonu svalů lýtka (musculus soleus a gastrocnemius) na obou bércích (modifikovaná škála podle Ashwortha), dále pak test rychlosti (Timed 25-foot Walk Test) a vytrvalosti chůze (šestiminutový test chůzí), test mobility (Timed Up and Go) a vyšetření rovnováhy pomocí balanční škály (Berg Balance Test and Activities-specific Balance Confidence Scale). Stejně tak bylo doplněno samohodnocení vlivu RS na schopnost chůze udávané samotným pacientem.

Celkem 15 účastníků vykazovalo na základě skóre modifikované škály podle Ashwortha spasticitu svalů lýtka. Skupina s prokázanou spasticitou měla nižší medián EDSS skóre, naznačující tak větší míru invalidity. Mobilita i rovnováha byly signifikantně narušené ve skupině s prokázanou spasticitou, na rozdíl od skupiny bez ní: Timed 25-foot Walk Test (p = 0,02, d = -0,74), Timed Up and Go (p = 0,01, d = -0,84), šestiminutový test chůzí (p < 0,01, d = 1,03), Multiple Sclerosis Walking Scale-12 (p = 0,04, d = -0,76), Berg Balance Test (p = 0,02, d = -0,84), Activities-specific Balance Confidence Scale (p = 0,04, d = -0,59).

Zdá se, že spasticita svalů lýtka má u pacientů s RS negativní vliv na mobilitu a rovnováhu. Vztah mezi spasticitou a invaliditou u pacientů s RS si tedy jistě zaslouží další výzkum.

(mik)

Zdroj: Sosnoff JJ, et al. Influence of spasticity on mobility and balance in persons with multiple sclerosis. J Neurol Phys Ther 2011(Sep);35(3):129-132.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se