Vliv imunomodulační léčby na prozánětlivé a neurotrofické faktory u pacientů s roztroušenou sklerózou

1. 8. 2011

Zánětlivé procesy v CNS u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou vyvolány aktivovanými lymfocyty, které lokální imunitní odpovědí poškozují myelin a axony. Na úrovni cytokinů tyto pochody amplifikuje řada látek, především tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), jehož aktivita je prokázána v aktivních lézích CNS, v astrocytech, aktivovaných buňkách mikroglie a makrofázích.

Zánětlivé procesy v CNS u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) jsou vyvolány aktivovanými lymfocyty, které lokální imunitní odpovědí poškozují myelin a axony. Na úrovni cytokinů tyto pochody amplifikuje řada látek, především tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), jehož aktivita je prokázána v aktivních lézích CNS, v astrocytech, aktivovaných buňkách mikroglie a makrofázích. TNFα má rovněž přímý toxický vliv na oligodendrocyty a ve spolupráci s interleukinem 1 (IL-1) a interferonem gama indukuje tvorbu syntázy oxidu dusnatého (iNOs). Produkty NO jsou zvýšené u pacientů s RS v séru a likvoru a mohou ovlivňovat nejen akutní symptomy u RS, ale také přispívat k axonálnímu poškození.

V experimentálních studiích byl prokázán neuroprotektivní efekt zánětu a jeho pozitivní vliv na remyelinizaci. Na tomto procesu se spolupodílí mozkový neurotrofický faktor (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) a exprese některých neurotrofinových receptorů v lidských periferních mononukleárních buňkách. Ve fázi akutních relapsů byla u pacientů léčených interferonem beta (IFNβ) nalezena elevace hodnot BDNF v séru, plazmě či likvoru. Dalším důležitým neurotrofinem je ciliární neurotrofický faktor (CNTF), který pravděpodobně kompenzuje poškození axonů v bílé hmotě mozku a je důležitý pro přežití a diferenciaci oligodendrocytů a neuronů.

V práci německých autorů byla srovnána rovnováha mezi hladinou intracelulární exprese CNTF a BDNF jako potenciálních neuroprotektivních faktorů oproti hladinám destruktivních mediátorů TNFα a iNOS u pacientů s RS během akutních relapsů choroby.

Exprese cytokinů a neuroprotektivních faktorů v periferních mononukleárních buňkách byla vyšetřována pomocí průtokové cytometrie po podání vysokodávkovaného methylprednisolonu intravenózně a interferonu beta (IFNβ). Bylo zjištěno, že exprese CNTF je rozdílná u pacientů s akutním relapsem RS ve srovnání s kontrolami a zvyšuje se po podání kortikosteroidní terapie. CNTF může neutralizovat cytoxický vliv TNFa na oligodendrocyty. Exprese TNFa byla během akutních relapsů rovněž zvýšena, ale podáním kortikoidů nedošlo k jejímu poklesu podobně jako u iNOs. Hladiny BDNF se nezměnily po podání kortikoidů, ale zvýšily se po aplikaci IFNβ. IFNβ rovněž zvýšil expresi iNOs a molekul hlavního histokompatibilního komplexu I. třídy (MHC-I), což dokládá jeho imunomodulační efekt.

Závěrem bylo konstatováno, že pacienti s RS mohou profitovat z reparativního, a ne pouze protizánětlivého účinku glukokortikoidů. V léčebných přístupech by měl být zvážen interaktivní efekt glukokortikoidů a IFNβ léčby, který zlepšuje neuroprotekci a remyelinizaci nervové tkáně u pacientů s RS.

(moa)

Zdroj: Lindquist S., Hassinger S., Lindquist J. A., Sailer M. The balance of pro-inflammatory and trophic factors in multiple sclerosis patients: effects of acute relapse and immunomodulatory treatment. Mult Scler. Publikováno on-line 11. května 2011; doi: 10.1177/1352458511399797Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se