Vitamín D jako časný prediktor aktivity a progrese roztroušené sklerózy

3. 6. 2014

Studie týmu evropských a amerických autorů, jejímž předmětem byl původně vliv zahájení léčby RS interferonem beta-1b na její výsledky, dospěla k překvapivým závěrům, jak významně ovlivňuje koncentrace vitamínu D aktivitu a progresi onemocnění.

Studie týmu evropských a amerických autorů, jejímž předmětem byl původně vliv zahájení léčby RS interferonem beta-1b na její výsledky, dospěla k překvapivým závěrům, jak významně ovlivňuje koncentrace vitamínu D aktivitu a progresi onemocnění.  

Cíle studie

Prozatím nebylo jasné, zda deficit vitamínu D, častý u jedinců s RS, neovlivňuje negativně průběh onemocnění. Cílem analýzy bylo zjistit, zda sérové koncentrace 25-hydroxyvitaminu D (25[OH]D), markeru odrážejícího hladinu vitamínu D, predikují aktivitu nemoci a prognózu u pacientů s první manifestací RS (klinicky izolovaný syndrom).

Metody

Výzkum pod názvem „Betaferon/Betaseron in Newly Emerging Multiple Sclerosis For Initial Treatment“ (Betaferon/Betaseron u pacientů s nově diagnostikovanou RS jako počáteční léčba) probíhal jako randomizovaná studie, jejímž původním cílem bylo vyhodnotit vliv časné versus pozdní léčby interferonem beta-1b u pacientů s klinicky izolovaným syndromem. Při zahájení studie a po 6, 12 a 24 měsících byly měřeny sérové koncentrace 25(OH)D. Do prvotní studie bylo zařazeno a randomizováno 468 jedinců. Alespoň jedno měření hladiny 25(OH)D bylo provedeno u 465 pacientů a 334 pacientů absolvovalo oba monitoringy v 6. i 12. měsíci (sezónně asynchronní). Pacienti byli po dobu 5 let klinicky sledováni a byly zaznamenávány relapsy RS a míra omezení (prostřednictvím Expanded Disability Status Scale Score). Po stejnou dobu absolvovali pacienti i pravidelná vyšetření magnetickou rezonancí, zde byl sledován výskyt nových aktivních lézí, zvýšený objem lézí ve fázi T2 a celkový objem mozku.

Výsledky

Vyšší hladiny 25(OH)D predikovaly sníženou aktivitu RS a pomalejší progresi onemocnění. Zvýšení sérové koncentrace 25(OH)D o 50 nmol/l (20 ng/ml) během počátečních 12 měsíců predikovalo snížení výskytu nově aktivních lézích o 57 % (P < 0,001), snížení rizika relapsu o 57 % (p  = 0,03), snížení ročního nárůstu objemu lézí ve fázi T2 o 25 % (P <  0,001) a pokles roční ztráty objemu mozkové tkáně o 0,41 % (P  = 0,07) od 12. do 60. měsíce. Podobné asociace byly nalezeny pro měření koncentrací 25(OH)D provedená do 12. měsíce a aktivitu nebo progresi RS od 24. do 60. měsíce.

Závěr

Mezi pacienty s RS převážně léčenými interferonem beta-1b představovala nízká hladina 25(OH)D v počátcích onemocnění významný rizikový faktor ovlivňující dlouhodobě průběh RS.

(hak)

Zdroj: Vitamin D as an Early Predictor of Multiple Sclerosis Activity and Progression. Ascherio A et al. JAMA Neurol; doi: 10.1001/jamaneurol.2013.5993, published online January 20, 2014.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se