Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

2. 4. 2012

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci.

Věk – důležitý faktor pro průběh onemocnění roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je ve Velké Británii častou příčinou chronické neurologické invalidity u mladých jedinců s incidencí 1:640. Začátek nemoci spadá většinou do 3. a 4. dekády života a postihuje tak ekonomicky a sociálně aktivní populaci. První projevy nemoci jsou klinicky heterogenní a variabilita je přítomna i v anatomických projevech a laboratorních markerech, které jsou podstatné pro další vývoj nemoci. Pro predikci choroby je používána řada proměnných, z nichž jednou z důležitých zůstává věk pacienta v době nástupu choroby a charakteristika jednotlivých projevů RS.

Studie anglických autorů se soustředila na prokázání hypotézy, že věk pacienta v době nástupu RS je spojen s variacemi v prezentovaném fenotypu u relaps-remitentní formy RS (RRMS). Dalším cílem studie byla snaha dokázat, zda je věk pacientů spojen se specifickými symptomy choroby, variacemi v poměru pohlaví či ovlivňuje stupeň uzdravení v případě relapsů.

Autoři vytvořili prospektivní srovnávací studii, založenou na pozorování velké populační skupiny osob, jejichž klinické údaje byly shromažďovány 30 let od první prezentace nemoci. Nástup nemoci byl charakterizován jako časný (před 16. rokem věku) a pozdní (po 50. roce věku), extrémní hodnoty věku byly vyjádřeny v rozmezí 10 %.

Do studie bylo zařazeno 1 424 pacientů z jihovýchodního Walesu. Z výsledků vyplynulo, že věk při nástupu choroby se signifikantně liší mezi pohlavími (muži 31,2 roku, ženy 29,3 roku; p = 0,002). U 0,7 % pacientů byl nástup choroby v dětském věku, u 2,7 % v adolescentním věku a u 2,8 % byl tzv. pozdní nástup RS (po 50. roce života). Optická neuritis byla častá u mladších pacientů, její incidence klesala po 30. roku života. Incidence symptomů postihujících motoriku dolních končetin, senzoriku obličeje, sexuální a sfinkterové funkce se zvyšovala s věkem, nezávisle na pohlaví a stavu nemoci. Poměr ženy/muži byl nejvyšší ve skupině pod 16 let a snižoval se s věkem, mezi pacienty staršími 50 let převažovali muži. Pravděpodobnost kompletního uzdravení z indexovaných projevů nemoci klesala s věkem (v nejmladší skupině činila 87,4 %, v nejstarší 68 %; p = 0,009).

Je zřejmé, že věk nástupu RS významně ovlivňuje poměr pohlaví pacientů a jejich fenotyp a tím umožňuje diferenciaci klinicky rozdílných podskupin pacientů pro precizní management choroby. Důležitý je i fakt, že schopnost zotavit se z projevů iniciálního relapsu klesá s věkem a tím dochází k akumulaci invalidizace v průběhu dalších let.

(moa)

Zdroj: Age at onset as a determinant of presenting phenotype and initial relaps recovery in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 18 (1); 45–54.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se