Únava u roztroušené sklerózy: Co zmůže teriflunomid?

19. 4. 2021

Článek francouzských autorů publikovaný v lednu letošního roku v časopisu Multiple Sclerosis and Related Disorders se zabýval vyhodnocením efektu teriflunomidu na únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou v reálné praxi.

Úvod

Únava je obtížně uchopitelným, ale důležitým a častým projevem roztroušené sklerózy. Významně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Zpomalení nebo zastavení progrese únavy je tedy podstatným bodem v léčbě roztroušené sklerózy. A jak si v této oblasti stojí teriflunomid?

Metodika a průběh studie

Prospektivní observační studie Teri-FAST vycházející z dat z reálné klinické praxe ve Francii hodnotila efekt 14 mg teriflunomidu denně na únavu u pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS). Míra únavy byla vyhodnocována pomocí francouzské verze Fatigue Impact Scale for Multiple Sclerosis (EMIF-SEP). Hlavním vyhodnocovaným parametrem byla změna na škále EMIF-SEP po 2 letech léčby teriflunomidem.

Autoři se však zabývali i případným vlivem na depresi a kvalitu života, fyzickou aktivitou a nežádoucími účinky terapie. K hodnocení míry deprese byla využita Beckova stupnice pro posuzování závažnosti deprese (BDI − Beck Depression Inventory), k hodnocení kvality života Two-Life Scale TLS-QoL 10. Míra fyzické aktivity byla referována pacienty.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno 210 pacientů (průměrný věk 45,4 roku). Průměrné výchozí skóre na Kurtzkeho škále (EDSS − Expanded Disability Status Scale) činilo 1,76.

Teriflunomid byl přibližně u poloviny pacientů (52,4 %) anamnesticky prvním chorobu modifikujícím lékem (DMD). K analýze byli zavzati pacienti, kteří absolvovali ve sledovaném období alespoň 1 další kontrolu. U těchto 163 jedinců činila průměrná změna EMIF-SEP po 2 letech −1,54 (95% interval spolehlivosti [CI] −4,02 až 0,94). Únava se tedy ve sledovaném období jevila u pacientů léčených teriflunomidem stabilní. Obdobně se po 2 letech neobjevily významné změny ani na škálách BDI a Two-Life Scale TLS-QoL 10. U subjektivně referované fyzické aktivity dokonce došlo k mírnému nárůstu hodnot. Na počátku studie bylo fyzicky aktivních 46 % pacientů, po 2 letech až 57 %.

Compliance s léčbou byla vysoká, bezpečnostní profil odpovídal známým a dosud publikovaným výsledkům.

Závěr

U pacientů s RRRS léčených teriflunomidem zůstala v reálné klinické praxi míra únavy po 2 letech stabilní. Stejně tak nedošlo ke zhoršení kvality života ani nárůstu míry deprese.

(dos)

Zdroj: de Sèze J., Devy R., Planque E. et al. Fatigue in teriflunomide-treated patients with relapsing remitting multiple sclerosis in the real-world Teri-FAST study. Mult Scler Relat Disord 2021 Jan; 47: 102659, doi: 10.1016/j.msard.2020.102659.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se