Účinnost a bezpečnost natalizumabu – aktualizované výstupy z probíhající studie STRATA

25. 7. 2012

Studie STRATA (The Safety of TYSABRI® Re-dosing and Treatment) je otevřená nadnárodní klinická studie, která je ve své rozšířené fázi zaměřena na dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří dokončili dřívější studie (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE) a jejich otevřená rozšíření. Předkládané sdělení má za cíl přinést nejnovější data o účinnosti a bezpečnosti natalizumabu (Tysabri®) v rámci probíhající 5leté studie STRATA.

Studie STRATA (The Safety of TYSABRI® Re-dosing and Treatment) je otevřená nadnárodní klinická studie, která je ve své rozšířené fázi zaměřena na dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří dokončili dřívější studie (AFFIRM, SENTINEL, GLANCE) a jejich otevřená rozšíření. Předkládané sdělení má za cíl přinést nejnovější data o účinnosti a bezpečnosti natalizumabu (Tysabri®) v rámci probíhající 5leté studie STRATA.

V úvodní fázi STRATA studie pacienti (n = 1 094) užívali natalizumab ve standardní dávce 300 mg v intravenózní infuzi jednou měsíčně po dobu 24–48 měsíců. Po skončení této fáze 647 z 738 (88 %) pacientů zařazených do studie mimo USA vstoupilo do čtyřletého rozšíření (STRATA-LT), zatímco v americké kohortě do rozšířené fáze studie (TYGRIS/US-STRATA, další 5leté sledování) vstoupilo 154 z 356 (43 %) pacientů. V rámci studie jsou zaznamenávány a vyhodnocovány údaje o účinnosti a bezpečnosti léčby. Účinnost je posuzována na základě EDSS (Expanded Disability Status Scale) skóre a roční míry relapsu (AAR).

Stabilní dlouhodobá účinnost až po dobu 3,5 roku

K březnu 2011 byly subjekty zavzaté do STRATA hodnocení celkově vystaveny 3 013 pacientorokům expozice natalizumabu. Od započetí studie do 23. dubna 2011 pacienti obdrželi medián 48 infuzí natalizumabu (rozmezí 1–64), přičemž u pacientů randomizovaných i do dřívějších studií (n = 709) dosáhl kumulativní medián počtu infuzí 82 (rozmezí 4–102). Tato dlouhá expozice natalizumabu vymezuje populaci STRATA pacientů nad rámec běžných postmarketingových zkušeností. Průměrné hodnoty EDSS skóre dle Kurtzkého u souboru pacientů STRATA, kterým byla původně přiřazena léčba natalizumabem nebo placebo, činily 2,70 vs. 3,08 ve 48. týdnu, 2,70 vs. 3,20 v 96. týdnu a 2,85 vs. 3,26 ve 192. týdnu. Roční míra relapsu (AAR) přetrvala celkově nízká (0,18).

Známý profil nežádoucích účinků

K 1. dubnu 2011 bylo ve sledovaném souboru zaznamenáno 7 případů progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Tito pacienti obdrželi v rámci studie STRATA 33–51 dávek natalizumabu a u všech byl zaznamenán pozitivní průkaz přítomnosti protilátek proti JC viru (100 %; vs. 57% STRATA pacientů s dostupnými výsledky testu) a 3 ze 7 pacientů podstoupili předchozí léčbu imunosupresivy (43 %; vs. 7 % všech STRATA pacientů). V celkovém souboru studijní populace byly k 23. dubnu 2011 hlášeny tyto závažné nežádoucí příhody: infekční a parazitární onemocnění (3 %), gastrointestinální poruchy (2 %) a nádory (2 %).

Natalizumab jasně favorizován v dlouhodobé perspektivě

Pacienti dlouhodobě léčení natalizumabem obecně vykazují stabilní skóre EDSS a nízkou roční míru relapsu. Imunomodulační léčba RS oddaluje invaliditu, přispívá k udržení produktivity a zachovává kvalitu života. V ČR se obvykle léčba přípravkem Tysabri® poskytuje na 6 měsíců, prodloužena může být vždy při splnění kritérií účinnosti léčby o dalších 6 měsíců. Standardní součástí péče o pacienta s RS léčeného natalizumabem se stala detekce protilátek proti JC viru pomocí nově zavedeného dvoustupňového testu ELISA (STRATIFY JCV™), který je od května 2011 bezplatně dostupný ve všech centrech RS v České republice. Před prvním podáním natalizumabu se kromě vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) provádí vyšetření krve a mozkomíšního moku (lumbální punkce) k zjištění stavu imunitního systému. Tato vyšetření včetně lumbální punkce jsou opakována za rok od zahájení léčby, resp. dle aktuálního stavu pacienta i v jejím průběhu. Dodržením těchto opatření lze snížit riziko závažných nežádoucích účinků při léčbě natalizumabem na minimum.

(hkh)

Zdroj: A. Goodman et. al. Updated safety and efficacy of natalizumab in the ongoing STRATA study. Prezentováno v sekci Long-term treatment monitoring 2, Friday, October 21, 2011, 15:30–17:00, 5th Joint triennial congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Amsterdam, The NetherlandsŠtítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se