Účinek natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu nemoci

14. 12. 2010

Účinnost natalizumabu na klinické a radiologické změny ve fázi III studie AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) iniciovala vyšetřování, zda může natalizumab zvýšit počet pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou, u nichž není choroba aktivní.

Účinnost natalizumabu na klinické a radiologické změny ve fázi III studie AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) iniciovala vyšetřování, zda může natalizumab zvýšit počet pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou, u nichž není choroba aktivní.

Pozdější analýza údajů z této studie byla prováděna proto, aby bylo možno zhodnotit účinky natalizumabu ve srovnání s placebem u pacientů, kteří nemají chorobu aktivní již více než dva roky. Chybění aktivity nemoci bylo definováno jako žádná aktivita při klinických vyšetřeních (žádné relapsy a žádná trvalá progrese nemoci), při radiologických měřeních (žádné gadoliniem se sytící léze nebo žádné nové či zvětšující se T2-hypersignální léze při zobrazení mozku magnetickou rezonancí) nebo u obojího.

U 383 pacientů (tedy u 64 %) z celkového počtu 596 pacientů užívajících natalizumab a u 117 pacientů (tedy u 39 %) z celkového počtu 301 pacientů užívajících placebo nebyla zjištěna klinická aktivita nemoci. Celkem 342 pacientů (58 %) z 593 užívajících natalizumab a 42 pacientů (14 %) z 296 užívajících placebo bylo bez prokázané radiologické aktivity nemoci. A 220 pacientů (37 %) z 600, kteří byli léčeni natalizumabem, a 22 pacientů (7 %) z 304, kteří užívali placebo, bylo bez sdružené aktivity nemoci po dobu delší než 2 roky. Účinek natalizumabu v porovnání s placebem byl shodný u všech podskupin pacientů.

Remise nemoci se tedy může při užívání nových a efektivnějších terapeutických možností v léčbě roztroušené sklerózy stávat stále dosažitelnějším cílem.

(pes)

Zdroj: Havrdova E., Galetta S., Hutchinson M. et al.: Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. Lancet Neurol. 2009; 8 (3): 254–260.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se