U pacientů s RS léčených mitoxantronem je častý výskyt subklinické myokardiální dysfunkce

7. 10. 2013

Mitoxantron je používán jako efektivní onemocnění modifikující látka v terapii roztroušené sklerózy (RS). Jeho použití je limitováno jeho kardiotonickými nežádoucími účinky.

Mitoxantron je používán jako efektivní onemocnění modifikující látka v terapii roztroušené sklerózy (RS). Jeho použití je limitováno jeho kardiotonickými nežádoucími účinky. Irští lékaři se ve své práci pokusili zhodnotit pomocí echokardiografie celkovou myokardiální funkci včetně tzv. myocardial performance index (MPI) u pacientů, kteří byli mitoxantronem léčeni, a to již před nějakou dobou. MPI byl definován jako čas isovolumické kontrakce plus čas isovolumické relaxace a to bylo vyděleno ejekčním časem.

Do studie autoři zařadili všechny po sobě léčené pacienty s RS, kteří mezi lety 2002 a 2010 dostávali mitoxantron dle zavedeného léčebného protokolu. Iniciálně bylo do studie vybráno 50 pacientů, nicméně 17 pacientů bylo z různých příčin vyřazeno. Dvoudimenzionální echokardiografie tak byla provedena u 33 jedinců o průměrném věku 49 ± 11 let, z nichž 45 % byli muži. Průměrná doba sledování těchto pacientů byla 77 měsíců. Průměrná kumulativní dávka mitoxantronu byla 72 mg/m2. Výsledky pacientů s RS byly porovnány s hodnotami získanými od 17 kontrol, které odpovídaly věkem i pohlavím.

Získané standardní echokardiografické parametry se mezi pacienty s RS a kontrolami statisticky významně nelišily. Index MPI byl nicméně signifikantně vyšší mezi pacienty s RS (0,51 ± 0,12 vs. 0,39 ± 0,06; p = 0,02), což bylo dáno signifikantně prodlouženým časem isovolumické relaxace (81 ± 25 vs. 60 ± 9 ms; p = 0,04). Celkově dosáhl MPI index hodnoty > 0,5 u 19 pacientů s RS na rozdíl od kontrolních subjektů, u kterých takováto hodnota nebyla zjištěna ani jednou (54,5 % vs. 0 %; p < 0,001).

Autoři studie zdůrazňují, že jimi provedená měření ukazují na častou přítomnost subklinické formy myokardiální dysfunkce u pacientů s RS, kteří byli léčeni mitoxantronem. Tato dysfunkce odráží změny v myokardu vedoucí primárně k poruše diastoly. Pečlivé sledování pacientů léčených mitoxantronem v kardiologické ambulanci by tedy mělo být standardem v terapii.

(eza)

Zdroj: Joyce E., et al. Subclinical myocardial dysfunction in multiple sclerosis patients remotely treated with mitoxantrone: evidence of persistent diastolic dysfunction. J Card Fail. 2013 Aug; 19 (8): 571–6; doi: 10.1016/j.cardfail.2013.06.003Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se