Trvalé zlepšení EDSS – nový ukazatel neurologického zlepšení pacientů s roztroušenou sklerózou?

25. 6. 2012

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů.

Progrese neurologického poškození pacientů měřená pomocí Kurtzkeho škály (Kurtzke Expanded Disability Status Scale- EDSS) je častým sledovaným parametrem v klinických studiích zabývajících se roztroušenou sklerózou (RS). V základních pracích o terapii interferonem beta (IFN-b), glatirameracetátem a natalizumabem byla významná progrese neurologického postižení definována jako zvýšení skóre EDSS o 1 stupeň, které trvá 12 či 24 týdnů. V těchto studiích byli porovnáváni pacienti se zhoršením EDSS s pacienty, kteří měli EDSS stabilní či zlepšené. Validní měření trvalého snížení EDSS, které vyjadřuje zlepšení klinického stavu pacientů, bylo v proběhlých klinických studiích prováděno jen zřídka. Vzhledem ke stále se zlepšující účinnosti terapie RS lze předpokládat, že jejím důsledkem bude trvalé zlepšení fyzických schopností pacientů, a proto by tento parametr mohl nabývat na důležitosti.

Autoři multicentrické studie analyzovali post hoc údaje ze základní fáze III klinické studie AFFIRM, týkající se monoterapie natalizumabem u pacientů s relaps-remitující formou RS. Zjišťovali, zda by trvalá změna EDSS mohla sloužit jako možný ukazatel neurologického zlepšení v klinických studiích zaměřených na RS.

Analýza dat byla provedena u 620 pacientů ze studie AFFIRM, u kterých byla základní hodnota EDSS skóre 2,0. Kumulativní pravděpodobnost neurologického zlepšení, definovaná jako snížení EDSS skóre o 1 stupeň po dobu 12 týdnů, byla hodnocena Kaplan-Meierovou metodou. Výsledky léčby a základní data studie byla dále zpracována pomocí Coxova modelu proporcionálního rizika.

U pacientů studie AFFIRM byl definován parametr trvalého zlepšení neurologického poškození, ale i parametr trvalého zhoršení. Setrvalé EDSS změny dobře kolerovaly s měřením kvality života (dotazníky SF 36, VAS).

Natalizumab zvýšil kumulovanou pravděpodobnost zlepšení stavu v období delším než 2 roky o 69 % ve srovnání s placebem (95% CI 1,16–2,45; p = 0,006). Analýzy senzitivity ukázaly pozitivní efekt natalizumabu se změnami závažnosti, délky trvání a základní aktivity onemocnění.

Tato analýza prokázala, že trvalé zlepšení EDSS představuje další citlivý parametr ve smyslu účinku terapie NA trvající déle než 2 roky a koreluje s kvalitou života pacientů s roztroušenou sklerózou.

(moa)

Zdroj: Phillips J. T. et al. Sustained improvement in Expanded Disability Status Scale as a new efficacy measurement of neurological change in multiple sclerosis: treatment effects with natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal 2001, 17 (8): 970–979, doi: 10.1177/1352458511399611

 


Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se