Titrace dávky intramuskulárního interferonu beta-1a redukuje závažnost a incidenci chřipkovitých příznaků v průběhu zahájení terapie

23. 3. 2012

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři.

Příznaky podobné chřipce (flu-like symptoms, FLS) patří k častým nežádoucím účinkům terapie interferonem beta (IFNβ), a můžou tak negativně ovlivnit ochotu pacientů s roztroušenou sklerózou zahájit terapii. I když se titrace dávky běžně používá ke snížení závažnosti a četnosti s IFNβ spojených FLS při zahájení léčby, nebyly dosud výhody takového postupu potvrzeny dobrou kontrolovanou studií. O jednu takovou se však nedávno pokusili američtí autoři. Cílem jejich randomizované dvojitě zaslepené studie s paralelními skupinami bylo zhodnotit vliv titrace dávky na závažnost a výskyt FLS v průběhu prvních 8 týdnů podávání intramuskulárního (IM) IFNβ-1a.

V rámci této studie byli zdraví dobrovolníci randomizováni v poměru 1:1:1 do jednoho ze tří režimů podávání IM IFNβ-1a: 3týdenní titrace [týdenní navyšování dávky o čtvrtinu až na plnou dávku (30 mg) během 3 týdnů], 6týdenní titrace (navýšení dávky o čtvrtinu jednou za dva týdny po dobu 6 týdnů až do plné dávky) nebo bez titrace (plná dávka po dobu 8 týdnů). Při týdenních návštěvách byla závažnost každého z FLS hodnocena hodinu před aplikací injekce a pak 4–6 hodin a 12–15 hodin po injekci. Autoři pak hodnotili změny závažnosti a incidence FLS (procento pacientů se zvýšením celkového skóre závažnosti FLS ≥ o 2 body) v každém časovém bodě těsně po aplikaci injekce.

Z 234 zařazených jedinců dokončilo studii celkem 194 (83 %). Během 8 týdnů byla závažnost FLS významně snížena v obou časových bodech po aplikaci injekce ve skupině s 3týdenní (76% pokles po 4–6 hodinách, p < 0,001, 37% snížení po 12–15 hodinách, p < 0,001) a 6týdenní titrací (50% snížení po 4–6 hodinách, p < 0,001, 32% snížení po 12–15 hodinách, p = 0,002) ve srovnání se skupinou, kde dávka nebyla titrována. Výskyt FLS byl také významně nižší v obou časových bodech v obou titračních režimech. Bezpečnostní profily obou titračních režimů byly v souladu se současným příbalovým letákem IM IFNβ-1a. Titrace dávky v průběhu zahájení terapie IM IFNβ-1a tedy na základě výsledků této studie snižuje u zdravých dobrovolníků závažnost a výskyt FLS.

(mik)

Zdroj: Matson M. A. et al. Dose titration of intramuscular interferon beta-1a reduces the severity and incidence of flu-like symptoms during treatment initiation. Curr Med Res Opin. 2011 Dec; 27 (12): 2271–8; doi: 10.1185/03007995.2011.630720Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se