Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

14. 9. 2012

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.

Australští vědci proto provedli prospektivní kohortovou studii, které se účastnilo 198 osob s klinicky definitivní RS, které byly sledované v letech 2002–2005. V době vstupu do studie byly od všech účastníků studie získány vzorky séra za účelem stanovení titru anti-HHV-6 a anti-EBV (nukleární antigen, EBNA a virový kapsidový antigen, VCA) IgG protilátek. Spojitost s relapsem byla hodnocena pomocí analýzy přežití a spojitost s progresí postižení byla hodnocena metodou lineární regrese.

U 145 osob s relaps-remitentní RS byly titry anti-HHV-6 IgG pozitivně spojeny s rizikem relapsu (p = 0,003), což nezměnilo ani zohlednění titrů anti-EBV IgG, z nichž ani jedny nebyly nezávisle spojeny s vznikem relapsu. Nebyla nalezena žádná spojitost mezi IgG titry antiherpetických protilátek a vstupním skóre postižení nebo změnami tohoto skóre. Nicméně titry anti-HHV-6 IgG byly 2,8krát vyšší u žen s progresivním průběhem nemoci, než tomu bylo u mužů.

Tyto nálezy naznačují, že kromě možného vlivu v etiologii RS může infekce HHV-6 nebo imunitní odpověď na antigeny HHV-6 ovlivňovat i riziko vzniku relapsu RS a potenciálně tak ovlivňovat i progresivní průběh nemoci. Pozorovaný efekt byl přímo spojen s titry anti-HHV-6 IgG protilátek, a může tak indikovat, že jak HHV-6 infekce, tak i faktory spojené se zhoršenou humorální imunitní odpovědí na HHV-6 infekci mohou ovlivňovat klinický průběh RS. Titr anti-HHV-6 IgG by tak mohl být užitečným prognostickým faktorem při hodnocení klinického průběhu u relaps-remitentní RS.

(mik)

Zdroj: Simpson S. et al. Anti-HHV-6 IgG titer significantly predicts subsequent relapse risk in multiple sclerosis. Mult Scler June 2012 18: 799–806; doi:10.1177/1352458511428081Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se