Těžký relaps roztroušené sklerózy během léčby plazmaferézou

22. 9. 2011

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění postihující CNS. V posledních letech byly popsány čtyři imunohistopatologické typy demyelinizace, z nichž subtyp II, který je zprostředkován protilátkami, patří k velmi častým. Pacienti s tímto typem demyelinizace mohou profitovat z plazmaferézy (PE). Plazmaferéza odstraňuje z krve pacientů imunoglobuliny, imunní komplexy, cytokiny a komponenty komplementu, které se podílejí na funkčních poruchách a poškození tkání při akutních relapsech onemocnění. Klinické studie ukazují pozitivní korelaci mezi časným zahájením PE po vzniku relapsu a následným klinickým zlepšením zejména u pacientů, kteří neodpověděli na kortikoidní terapii.

V práci je popsán případ 47leté ženy s 9 let trvající relaps-remitující formou RS. U pacientky se vyskytovaly relapsy s kombinovaným senzorickým a motorickým postižením, minimálně reagující na pulzní terapii kortikoidy (1 g methylprednisolonu/5 dní). Léčba interferonem beta 1a a interferonem beta 1b četnost relapsů (3 ataky za rok) neovlivnila. Následná terapie natalizumabem měla přechodný účinek, kdy po 12 měsících došlo opět k senzomotorickému relapsu (Expanded Disability Status Scale – EDSS 4,5) následovanému v měsíčním odstupu projevy transverzní myelitidy (Th10). Pro rezistenci k vysokodávkovanému methylprednisolonu byla 27 dní po relapsu zahájena PE a po prvních třech terapiích došlo ke zřetelnému zlepšení. Třiatřicátý den po relapsu však došlo k objevení se nových neurologických abnormit s EDSS 5,5 (pravostranná paréza lícního nervu, cerebrální ataxie se sníženou schopností chůze, dysestezie). Magnetická rezonance CNS a míchy ukázala 8 aktivních ložisek. Neurologická symptomatologie ustoupila po ultravysokých dávkách methylprednisolonu a po znovuzavedení léčby natalizumabem je pacientka nyní opět schopna pracovat.

Autoři práce upozorňují na možnost vzniku nového relapsu RS během probíhající plazmaferézy a doporučují při znovuobnovení léčbu glukokortikoidy, i když byla v minulosti pacientka na tuto léčbu rezistentní. Účinek léčby vysvětlují přítomností několika různých subtypů demyelinizace u jediného pacienta.

(moa)

Zdroj: Matzke B, et al. Severe relapse of multiple sclerosis during plasma exchange treatment. Mult Scler 2011(Jun);17(6):759–762. doi: 10.1177/1352458511401461Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se