Teriflunomid snižuje u pacientů s roztroušenou sklerózou počet těžkých relapsů s následky – výsledky studie TOWER

2. 5. 2017

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RS), který se podává 1× denně. Následující post hoc analýza hodnotila vliv teriflunomidu na 5 typů těžkých relapsů s následky.

Metodika analýzy

TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing multiplE scleRosis) byla mezinárodní multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelními skupinami, jejímž cílem bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relabujícími formami RS. Post hoc analýza dat ze studie TOWER hodnotila vliv teriflunomidu na relapsy s následky definovanými jako nárůst skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) a skóre funkčních systémů (FS) 30 dní po relapsu, dále relapsy s následky definovanými zkoušejícím (investigátorem), relapsy vyžadující hospitalizaci, relapsy léčené intravenózními kortikoidy a těžké relapsy s využitím definice dle studie EVIDENCE (Panitch et al.), která je založena na specifickém nárůstu EDSS právě u těžkých relapsů. Stanoveny byly upravené roční míry pro těchto 5 typů relapsů.

Výsledky

Ve srovnání s placebem teriflunomid signifikantně snížil roční míru relapsů s následky definovanými jako nárůst EDSS/FS (při dávce 14 mg o 36,6 % [p = 0,0021], při dávce 7 mg o 31,3 % [p = 0,0104]), relapsů s následky definovanými investigátorem (pouze u dávky 14 mg, a to o 53,5 % [p = 0,0004]), relapsů vyžadujících hospitalizaci (pouze u dávky 14 mg o 33,6 % [p = 0,0155]), relapsů léčených intravenózními kortikoidy (u dávky 14 mg o 35,7 % [p = 0,0002], u dávky 7 mg o 21,5 % [p = 0,0337]) a těžkých relapsů (pouze u dávky 14 mg o 52,5 % [p = 0,0015]).

Závěr

Pacienti léčení teriflunomidem v dávce 14 mg také strávili během relapsů signifikantně méně nocí v nemocnici (p = 0,009) a měli nižší roční míru všech hospitalizací (p = 0,030). S ohledem na tyto výsledky je pravděpodobné, že teriflunomid může u nemocných trpících RS s opakovanými těžkými relapsy snížit výdaje za léčbu s nimi související.

(epa)

Zdroj: Miller A. E., Macdonell R., Comi G. et al. Teriflunomide reduces relapses with sequelae and relapses leading to hospitalizations: results from the TOWER study. J Neurol 2014; 261 (9): 1781−1788, doi: 10.1007/s00415-014-7395-7.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se