Teriflunomid pod drobnohledem ve studiích i v praxi

3. 5. 2022

Ne vždy se závěry z klinických studií plně potvrdí v reálné klinické praxi. Platí to i u teriflunomidu? Je jeho účinnost a bezpečnost konzistentní napříč věkovými kategoriemi i jednotlivými studiemi?

Post hoc analýza

Teriflunomid je relativně zaběhnutým chorobu modifikujícím lékem (DMD) využívaným v terapii roztroušené sklerózy (RS) po celém světě. Jeho bezpečnosti a účinnosti se již věnovala řada studií. Jsou jejich závěry konzistentní navzájem i se sledováním z reálné klinické praxe? Tím se zabývali renomovaní autoři v článku publikovaném v loňském roce v Journal of Central Nervous System Disease.

Řada prací poukazuje na možnost odlišné odpovědi a bezpečnostního profilu DMD v jednotlivých věkových kategoriích. Cílem této post hoc analýzy bylo ozřejmit bezpečnost a účinnost teriflunomidu napříč věkovým spektrem na základě vyhodnocení závěrů největších klinických studií i dat z reálné klinické praxe.

Hodnocená data

Analyzována byla data z klinických studií TEMSO, TOWER, TENERE a TOPIC, a to včetně její extenzí (celkem 1978 pacientů), a dále z reálné klinické praxe − z projektů Teri-PRO (928 pacientů) a TAURUS-MS I (1126 pacientů). Data byla stratifikována na základě věku pacientů: skupina do 25 let včetně, skupina 25−35 let včetně, skupina 35−45 let včetně, skupina 45−55 let včetně a skupina starších 55 let.

Výsledná zjištění

Z hlediska roční míry relapsů došlo ve srovnání s placebem u pacientů na terapii teriflunomidem ve všech klinických studiích k poklesu. Stejně tak i v extenzi studie TOPIC a datech z reálné klinické praxe, a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Vstupní hodnota skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) byla vyšší u starších věkových skupin, nicméně bez ohledu na věk zůstávala během observace relativně stabilní.

Co se nežádoucích příhod týká, jejich výskyt byl napříč věkovými kategoriemi shodně přibližně mezi 78,4 a 90,7 %. Výjimku tvořili pacienti v projektu TAURUS-MS I, kde byl výskyt nežádoucích příhod nižší (29,2−37,7 %). Výskyt závažných nežádoucích příhod však byl napříč všemi publikacemi konzistentní, a to ≤ 21,3 %.

Závěr

Bezpečnostní profil teriflunomidu stejně jako jeho účinnost se jeví být konzistentní napříč jednotlivými věkovými kategoriemi, studiemi i daty z reálné klinické praxe. Tento DMD tak díky svému relativně příznivému bezpečnostnímu profilu a dobré účinnosti stále potvrzuje své pevné místo v managmentu terapie RS napříč všemi věkovými kategoriemi.

(dos)

Zdroj: Oh J., Vukusic S., Tiel-Wilck K. et al. Efficacy and safety of teriflunomide in multiple sclerosis across age groups: analysis from pooled pivotal and real-world studies. J Cent Nerv Syst Dis 2021; 13: 11795735211028781, doi: 10.1177/11795735211028781.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se