Teriflunomid „pod drobnohledem“ aneb jak se žije s RS na severu

12. 1. 2023

Studie Teri-LIFE zkoumala teriflunomid opravdu komplexně. Jak se mu dle dat z reálné klinické praxe severských zemí daří ovlivnit kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou (RS)? Jaká je adherence k této terapii? A jaké má jeho užívání zdravotně-ekonomické důsledky? Stručně shrnujeme odpovědi na tyto otázky.

Úvod

Teriflunomid je jedním z moderních perorálních chorobu modifikujících léčiv (DMDs) využívaných v terapii RS. Jeho terapeutický účinek je v této indikaci založen primárně na snížení počtu lymfocytů. Tato imunomodulační látka s protizánětlivými účinky selektivně a reverzibilně inhibuje mitochondriální enzym dihydroorotátdehydrogenázu související funkčně s dýchacím řetězcem. Teriflunomid následkem této inhibice obecně redukuje proliferaci rychle se dělících buněk, které jsou závislé na syntéze pyrimidinu de novo potřebné k růstu.

Bezpečnost a účinnost teriflunomidu již byla více než dostatečně prokázána v rámci klinických studií (TEMSO, TOWER, TOPIC). Přední odborníci ze severoevropských zemí se však rozhodli podívat na problematiku teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou velmi komplexně a v prostředí reálné klinické praxe. Vedle hodnocení účinnosti a bezpečnosti se tak zaměřili například i na jeho vliv na celkovou kvalitu života a zdravotně-ekonomické aspekty.

Metodika studie

Teri-LIFE byla prospektivní otevřená observační multicentrická studie, do níž bylo zařazeno 200 pacientů léčených teriflunomidem ze 3 severských zemí (Dánsko, Švédsko, Norsko). Primárním výstupem byly výsledky získané na základě hodnocení dotazníku zaměřeného na kvalitu života (Short Form 36). Vedle tohoto dotazníku vyplňovaného pacienty na začátku studie a následně v 6měsíčních intervalech byly ve stejném období hodnoceny rovněž klinická účinnost, únava, bezpečnost, spokojenost s léčbou (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication – version 1.4), adherence a zdravotně-ekonomické souvislosti.

Výsledky

Výsledky studie Teri-LIFE prokázaly po dobu 2letého sledování stabilní hodnoty skóre v dotazníku kvality života Short Form-36. Změna nebyla zaznamenána ani v hodnocení míry únavy. Další dobrou zprávou je signifikantní snížení ročního výskytu relapsů ve srovnání s obdobím před nasazením terapie.

Pokud jde o spokojenost s léčbou, průměrné skóre jednotlivých domén dotazníku Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication se mezi 6. a 24. měsícem zvýšilo. Nejvyšší průměrné skóre bylo zaznamenáno v doménách zabývajících se komfortem a nežádoucími účinky. To se projevilo i v obecně vysoké adherenci k léčbě. Obecně potom užívání teriflunomidu vedlo ke sníženému využívání zdravotní péče.

Závěr

Studie Teri-LIFE ukázala četné benefity teriflunomidu. Kromě již známé účinnosti a dobrého bezpečnostního profilu potvrdila rovněž předpokládaný příznivý vliv na udržení kvality života a vysokou adherenci k léčbě vyplývající mimo jiné pravděpodobně i z přívětivé formy podávání.

(dos)

Zdroj: Hestvik A. L. K., Frederiksen J. L., Nielsen H. H. et al. Real-world study of relapsing-remitting multiple sclerosis patients treated with teriflunomide in Nordic countries: quality-of-life, efficacy, safety and adherence outcomes. Mult Scler Relat Disord 2022 Jul; 63: 103892, doi: 10.1016/j.msard.2022.103892.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se