Teriflunomid a plánování těhotenství

25. 3. 2021

Autoři článku publikovaného v loňském roce v časopisu Multiple Sclerosis Journal prezentují data týkající se zkušeností s užíváním teriflunomidu v průběhu těhotenství.

Léčba RS u žen ve fertilním věku

Teriflunomid je jediný perorální chorobu modifikující lék (DMD) 1. linie v terapii relabující/remitující roztroušené sklerózy (RS). V této indikaci je registrován v celkem 80 zemích světa. Podává se v dávce 14 mg 1× denně. Pro svoji tabletovou formu je poměrně populární 1. volbou v léčbě tohoto onemocnění.

Vzhledem k vysokému výskytu RS v populaci fertilních žen je však významným mínusem teriflunomidu jeho kontraindikace v těhotenství. Ženy ve fertilním věku musejí v průběhu léčby teriflunomidem používat účinnou antikoncepci. Ženy, které užívají teriflunomid a chtějí otěhotnět, mají léčbu ukončit a doporučuje se provést zrychlenou eliminaci pomocí podávání např. kolestyraminu nebo aktivního uhlí (plazmatická hladina teriflunomidu musí klesnout pod úroveň 0,02 mg/l).

Teratogenita teriflunomidu a též jeho vylučování do mléka byly prokázány na zvířecím modelu, a z následných klinických studií proto byly těhotné a kojící ženy cíleně vyřazeny. Přesto byly zaznamenány stovky případů, kdy teriflunomid v reálné praxi užívaly i těhotné ženy.

Hodnocená data a výsledná zjištění

V rámci klinických studií a postmarketingové fáze autoři článku zaznamenali 437 žen, které v těhotenství užívaly teriflunomid (70 z klinických studií, 367 z postmarketingové fáze). U 222 z nich byly získány informace o zdravotním stavu potomka. Většinu těchto žen tvořily prvorodičky. Celkem 107 těhotenství (48,2 %) bylo zakončeno porodem živého dítěte, 63 (28,4 %) umělým přerušením těhotenství, 47 (21,2 %) spontánním potratem, 3 (1,4 %) ektopickým těhotenstvím, 1 žena (0,5 %) byla v čase hodnocení stále těhotná a 1 žena (0,5 %) během těhotenství zemřela.

Celkem 4 děti se narodily s vrozenou vývojovou vadou (ureteropyeloektázie, kongenitální hydrocefalus, defekt septa komor, malformace pravé dolní končetiny). Novorozenec s ureteropyeloektázií se narodil ve 36. týdnu z dvojčat 34leté matce, kuřačce exponované teriflunomidu v průběhu I. trimestru. Chlapec s kongenitálním hydrocefalem se narodil 26leté matce, kuřačce, která užívala teriflunomid v průběhu 1. měsíce těhotenství. Porodní hmotnost činila 2,8 kg, narodil se v 37. týdnu těhotenství. 38leté matce s gestačním diabetem mellitem se narodilo dítě ve 39. týdnu těhotenství s defektem septa komor. Teriflunomid užívala během těhotenství pouze 6 týdnů. Novorozenec s malformací pravé nohy se narodil ve 37. týdnu matce, která užívala teriflunomid do 7,4 týdne těhotenství.

Závěr

Procento velkých vrozených vývojových vad bylo u dětí pacientek exponovaných v průběhu těhotenství teriflunomidu srovnatelné s ostatní populací. Uvedená zjištění nepotvrzují teratogenitu teriflunomidu.

(dos)

Zdroj: Vukusic S., Coyle P. K., Jurgensen S. et al. Pregnancy outcomes in patients with multiple sclerosis treated with teriflunomide: clinical study data and 5 years of post-marketing experience. Mult Scler 2020 Jun; 26 (7): 829–836, doi: 10.1177/1352458519843055.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se