Staphyloccocus aureus produkující enterotoxin A – možný marker predikce relapsů roztroušené sklerózy

8. 8. 2011

Roztroušená skleróza (RS) je řazena mezi autoimunitní choroby, na jejichž etiologii se spolupodílí řada genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Dle teorie molekulární mimikry může homologie bakteriálních či virových epitopů s autoantigeny aktivovat patogenní T-buňky s následným poškozením myelinu.

Roztroušená skleróza (RS) je řazena mezi autoimunitní choroby, na jejichž etiologii se spolupodílí řada genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Dle teorie molekulární mimikry může homologie bakteriálních či virových epitopů s autoantigeny aktivovat patogenní T-buňky s následným poškozením myelinu. Dalším možným mechanismem autoimunitního poškození je aktivace T-lymfocytů prostřednictvím bakteriálních či virových superantigenů, které mohou aktivovat velkou skupinu CD4 buněk.

V etiologii RS je zvažována role mikrobiální kolonizace Staphyloccocus aureus, jehož toxiny mohou působit jako superantigeny. Efekt toxinů stafylokoků, jako jsou enterotoxin A (sea), enterotoxin B (seb), toxin toxického šoku (tsst-1), působící jako superantigeny, byl prokázán při indukci experimentální autoimunitní encefalomyelitidy na zvířecím modelu. Studie kanadských autorů se proto zaměřila na sledování pacientů s RS a vlivu kolonizace Stafyloccocus aureus a jeho superantigenů na klinický průběh onemocnění.

Vyšetřované skupiny tvořilo 80 pacientů s RS, kteří v uplynulých 6 měsících neprodělali žádný relaps základní choroby (RS stabilní skupina) a 44 pacientů, u kterých došlo k relapsu do 30 dnů od zařazení do studie (RS skupina s exacerbací). Kontrolní skupina byla sestavena z 80 jedinců bez RS. U všech účastníků studie bylo provedeno kultivační vyšetření z nosu a izolace Stafyloccocus aureus. Ke genetickému stanovení stafylokokových superantigenů (sea, seb, tsst-1) byly použity techniky PCR.

Celkově bylo nalezeno 27,0 % pacientů kolonizovaných Stafyloccocus aureus bez signifikantních rozdílů mezi sledovanými skupinami. U jedinců kolonizovaných Stafyloccocus aureus byla prevalence superantigenu sea signifikantně vyšší v RS skupině s exacerbací ve srovnání s kontrolní skupinou (p < 0,05; OR 7,9; 95% CI 1,2–49,5).

Autoři se domnívají, že možnost rychlé detekce Stafyloccocus aureus produkujícího sea by mohla sloužit jako užitečný marker možné exacerbace roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroj: Mulvey M. R., Doupe M., Prout M. et al. Staphylococcus aureus harbouring Enterotoxin A as a possible risk factor for multiple sclerosis exacerbations. Mult Scler. 2011 Apr; 17 (4): 397–403.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se