Spokojenost pacientů s roztroušenou sklerózou s převedením na léčbu teriflunomidem

20. 9. 2018

Vyhodnocení dvou studií fáze III a IV klinického zkoušení léčiv ukázalo, že převedení na terapii teriflunomidem vedlo u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou ke zlepšení spokojenosti s léčbou. Výsledky byly prezentovány na konferenci American Academy of Neurology 70th Annual Meeting v Los Angeles.

Úvod

Teriflunomid je užíván k léčbě relabující roztroušené sklerózy. Pacienty uváděná spokojenost s léčbou byla jedním z parametrů hodnocených v randomizované kontrolované klinické studii fáze III TENERE a v jejím prodloužení i v observační klinické studii fáze IV Teri-PRO. Cílem nově publikované práce bylo vyhodnotit spokojenost s léčbou u pacientů převedených na teriflunomid podávaný perorálně 1× denně v dávce 14 mg ze subkutánně 3× týdně podávaného interferonu beta-1a (SC IFNB-1a) v prodloužení studie TENERE a z interferonu beta (IFNB) ve studii Teri-PRO.

Metodika a průběh studie

Ve studii TENERE byli nemocní randomizováni (1 : 1 : 1) k podávání teriflunomidu v dávce 7 či 14 mg nebo SC IFNB-1a. Pacienti, kteří dokončili základní část studie, se mohli následně zúčastnit jejího prodloužení, v němž byli všichni léčeni teriflunomidem v dávce 14 mg. Ve studii Teri-PRO byli pacienti po dobu 48 týdnů léčeni teriflunomidem v dávce 7 či 14 mg.

V obou studiích byla spokojenost s léčbou hodnocena pomocí dotazníku TSQM (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication, verze 1.4). V prodloužení studie TENERE byla spokojenost s léčbou hodnocena každý 24. týden, ve studii Teri-PRO na začátku a následně ve 4. a 48. týdnu.

Vstupní data

Ve studii TENERE vstoupilo do jejího prodloužení 59 pacientů, kteří byli randomizováni nejprve k léčbě IFNB-1a a následně byli převedeni na teriflunomid: průměrný věk při vstupu do základní studie činil 37,1 roku (směrodatná odchylka [SD] 10,2) a průměrné skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) při vstupu bylo 2,1 (SD 1,2).

Ve studii Teri-PRO bylo na teriflunomid v dávce 14 mg převedeno 285 pacientů: průměrný věk při vstupu do studie činil 47,3 roku (SD 11,1), průměrné skóre EDSS při vstupu bylo 2,8 (SD 1,8).

Výsledky

V prodloužení TENERE se průměrná celková spokojenost u osob převedených z IFNB-1a od zahájení prodloužení (67,1; 95% interval spolehlivosti [CI] 61,2–73,0) zvýšila ve 48. týdnu (72,0; 95% CI 65,5–78,5; p = 0,4273) i v 96. týdnu (76,3; 95 % CI 68,3–84,4; p = 0,0341).

Také ve studii Teri-PRO došlo u osob převedených z IFNB na teriflunomid k významnému zlepšení průměrné spokojenosti s léčbou od vstupu do studie (55,9; 95% CI 53,1–58,7) do 48. týdne (71,4; 95% CI 68,2–74,5; p < 0,0001).

Závěr

Zlepšení skóre celkové spokojenosti s léčbou na základě dotazníku TSQM bylo pozorováno u pacientů převedených z interferonu beta na teriflunomid v dávce 14 mg jak v prodloužení studie TENERE, tak ve studii Teri-PRO, což ukazuje na vysokou míru spokojenosti s léčbou napříč klinickými studiemi fáze III i IV.

(blu)

Zdroj: Vermersch P., Gold R., Meca-Lallana J. et al. Treatment satisfaction with teriflunomide in patients switching from a prior disease-modifying therapy: results from the phase 3 TENERE and phase 4 Teri-PRO clinical trials (P6.396). Neurology 2018; 90 (15 Suppl.): P6.396.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se