Specifika adherence k léčbě u roztroušené sklerózy: klíčový je první půlrok terapie i aktivní motivace

3. 8. 2017

Podpora adherence k léčbě roztroušené sklerózy (RS) vyžaduje proaktivní přístup i individuálně koncipované postupy ze strany lékařů. Důležité je zhodnocení pacientových potřeb, návyků i životního rytmu ještě před zahájením nejvhodnější terapie ovlivňující průběh onemocnění.

Úvod

Léčba ovlivňující průběh onemocnění (DMT – disease modifying therapy) redukuje množství relapsů RS a brání rozvoji nových lézí. Snižuje také rychlost progrese pohybových omezení. V rámci podpory adherence k léčbě je proto nutné všechny tyto faktory pacientům s roztroušenou sklerózou přibližovat i pečlivě vysvětlovat a neomezovat se na strohé konstatování nutnosti léčby.

Stav adherence a její vývoj v čase

Pro lékaře je optimalizace adherence k léčbě RS mnohdy nelehkým úkolem – léčba je v některých případech zahajována v situaci, kdy se pacienti cítí dobře, a tak pro ně přínosy léčby nejsou jasně hmatatelné. Metaanalýza studií zabývajících se adherencí u RS ukazuje průměrnou míru adherence k léčbě na úrovni 75 %. Dlouhodobá adherence k léčbě dosahuje lepších hodnot, pokud se pacienti s léčbou sžijí během prvních 6 měsíců terapie a pečlivě ji dodržují.

Lékaři se často setkávají s poklesem adherence právě po prvním půlroce léčby, a proto je nutné adherenci monitorovat, vyhodnocovat a podporovat především v dlouhodobém horizontu. Ideální podmínkou pro takový postup je vztah lékaře s pacientem založený na komunikaci a důvěře. Průzkumy ukazují, že nemocní, kteří svůj vztah s lékařem hodnotí kladně, lépe respektují jeho doporučení týkající se léčby.

Motivaci k léčbě je třeba aktivně podporovat

Jedním z nástrojů podpory adherence k léčbě je vhodná komunikace a edukace formou motivačních rozhovorů. Lékaři by při nich měli:

  • využívat strukturovaný přístup zaměřený na cíle,
  • aktivně naslouchat pacientům,
  • utužovat pozitivní vnímání léčby,
  • pomáhat pacientům zvládat jejich případnou rozpolcenost týkající se DMT.

Adherence má 3 základní aspekty: přijetí, vytrvalost a dodržení léčebných doporučení (compliance). Pro pacienta, který se poprvé setkává s chronickým onemocněním, může být dlouhodobá léčba zcela novou součástí života. Lékař by mu proto měl tyto jednotlivé aspekty vysvětlit. Ideální je, pokud se nemocný ztotožní s konkrétními přínosy dodržování léčebného režimu – čím vyšší je adherence k léčbě RS, tím méně pacienti vyhledávají lékaře, jejich stav méně často vyžaduje hospitalizaci a samozřejmě o to méně absentují v zaměstnání. Adherence tak podporuje nejen úspěšnost léčby, ale také kvalitu života.

Jak vidí léčbu pacienti?

Nejčastější důvody nedodržování terapie uváděné pacienty zahrnují zapomnětlivost či momentální neochotu užít lék. Dalšími faktory, které podle nemocných s RS hrají roli při porušování léčebného režimu, jsou:

  • frekvence užívání léků,
  • nežádoucí účinky,
  • vnímání účinnosti léčby.

Tato zjištění tedy potvrzují doporučení, aby lékaři před zahájením DMT zohlednili návyky a každodenní režim pacienta a dostatečně se věnovali vysvětlení principu léčby. Vnímání přínosů a rizik dodržování, respektive nedodržování léčebného režimu hraje u onemocnění ovlivňujících fyzickou i kognitivní stránku nezanedbatelnou roli.

Závěr

Dodržování adherence k léčbě má pozitivní vliv na úspěšnost léčby i stav pacienta. Lékaři by tedy měli vždy udělat maximum pro to, aby postoj nemocných k léčbě měl již od počátku terapie dobrou výchozí pozici. Měli by tedy zohlednit co nejvíce individuálních faktorů týkajících se pacienta při výběru vhodné léčby, zapojit interdisciplinární poznatky i holistický přístup. Díky pravidelnému kontaktu mají lékaři jedinečnou příležitost s nemocnými na poli adherence průběžně pracovat, naslouchat jejich aktuálním potřebám i obavám a budovat tak dlouhodobý a kvalitní vztah. Právě ten hraje v adherenci k léčbě nezastupitelnou roli.

(pak)

Zdroj: Remington G., Rodriguez Y., Logan D. et al. Facilitating medication adherence in patients with multiple sclerosis. Int J MS Care 2013; 15 (1): 36−45.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se