Sexuální dysfunkce při roztroušené skleróze jsou podceňované a přehlížené

20. 9. 2018

Sexuální dysfunkce jsou opomíjeným problémem mnoha pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Přehledový článek zveřejněný v časopisu PLoS One popisuje relevantní poznatky k této problematice, přibližuje možné intervence v rámci léčby sexuální dysfunkce a identifikuje témata pro další výzkum.

Etiologie a klinický obraz

Sexuální dysfunkce (SD) může narušit jakoukoliv oblast lidské sexuality. U pacientů s RS je tato porucha velmi častým jevem a postihuje 50–90 % mužů a 40–80 % žen. Nejčastějším problémem u mužů je impotence a erektilní dysfunkce. Problémy žen bývají různorodější – snížené libido, potíže s vyvrcholením, snížená citlivost či vaginismus.

Etiologie sexuální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou je značně komplexní a má anatomické, fyziologické, biologické i psychologické aspekty. Dysfunkce má zjevné souvislosti s psychickými poruchami, jako jsou deprese a úzkost, i psychologickými aspekty, jako jsou partnerský vztah či kvalita života.

Léčba a její specifika

Úskalí léčby sexuální dysfunkce u pacientů s RS se odvíjí od omezené komunikace pacientů s lékaři na toto téma. Jen přibližně třetina jich ošetřujícímu lékaři zmíní své sexuální problémy. Mnoho lékařů se navíc problematikou sexuální dysfunkce u svých pacientů vůbec nezabývá.

Zlatým standardem léčby SD jsou psychoterapeutické metody, zejména kognitivně-behaviorální terapie. Uplatňují se ovšem také farmakologické postupy – například suplementace pohlavních hormonů nebo podávání léčivých přípravků se sildenafilem, určených k léčbě erektilní dysfunkce u mužů. Možnosti léčby SD u žen jsou omezenější a jako možný postup se zvažuje estrogenová suplementace, případně léčivé přípravky se sildenafilem. Prokazatelně pozitivní vliv na sexualitu jako celek má také cílené poradenství.

Přehled poznatků ze studií

Autoři článku při rozboru problematiky sexuální dysfunkce pracovali s databázemi MEDLINE, PsycINFO a CINAHL a blíže se zaměřili na 23 odborných prací s celkovým počtem 13 259 pacientů s RS a 532 kontrolních zdravých jedinců. Studie byly velmi různorodé, a to např. z hlediska zastoupení mužů a žen nebo stupně postižení pacientů s RS.

Dvě z analyzovaných studií se věnovaly hodnocení účinnosti psychologických intervencí na sexuální dysfunkci u pacientů s RS a obě došly k závěru, že tyto intervence situaci pacientů výrazně zlepšují. Tři studie se zabývaly souvislostmi mezi sexuálními dysfunkcemi a neuropsychologickými poruchami a nedošly k jednoznačným závěrům.

Nejvíce studií (15) se zaměřilo na sexuální dysfunkci a psychologické aspekty. Jedna longitudinální studie sledovala, jak se pacienti vyrovnávají se SD a jaký má dopad na jejich život v průběhu onemocnění, další hodnotila změny v sexuálním životě v dlouhodobém horizontu (až 6 let). Studie, jejichž součástí bylo hodnocení kvality života, prokázaly značnou negativní korelaci mezi SD a kvalitou života v oblasti sexuality. Negativní dopad SD se promítal také do kvality života související s psychickou a fyzickou kondicí. Naopak pozitivní korelace byla zjištěna mezi uspokojivým sexuálním životem a spokojeností ve vztahu.

Závěr a diskuse

Autoři článku upozorňují na naléhavou potřebu implementace a hodnocení psychologických intervencí, které mohou být účinné při léčbě sexuální dysfunkce u pacientů s RS. Zároveň dodávají, že sexuální dysfunkci a jejímu dopadu na psychickou kondici pacientů by se měla v klinické péči věnovat dostatečná pozornost. Na základě zjištěných poznatků autoři doporučují, aby další studie na toto téma byly longitudinální a využívaly všeobecně uznávané hodnoticí nástroje, což přispěje ke kvalitě výstupů. Budoucí studie zároveň přispějí k většímu povědomí lékařů o problematice sexuální dysfunkce u pacientů s RS.

(pak)

Zdroj: Pöttgen J., Rose A., van de Vis W. et al.; RiMS Special Interest Group Psychology and Neuropsychology. Sexual dysfunctions in MS in relation to neuropsychiatric aspects and its psychological treatment: a scoping review. PLoS One 2018 Feb 27; 13 (2): e0193381, doi: 10.1371/journal.pone.0193381.

Navštivte také stránky www.ereska-aktivne.cz.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se