Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

20. 1. 2016

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Podkladem dysfunkce dolních močových cest jsou urodynamické abnormality, jako hyperaktivita a hypoaktivita detruzoru nebo dyssynergie mezi detruzorem a sfinkterem. Ty často vedou k chronické retenci moči, urgentní inkontinenci a rekurentním infekcím močových cest. Nejčastějšími metodami léčby jsou podávání perorálních antimuskarinových léčiv a intradetruzorová aplikace botulotoxinu. Mnozí pacienti však stále potřebují intermitentní a časem i dlouhodobou katetrizaci či suprapubickou cystostomii.

Sakrální neuromodulace je minimálně invazivní a reverzibilní metoda, která může být cennou alternativou léčby u neurogenních dysfunkcí a může nahradit nebo alespoň oddálit invazivní procedury. Spočívá v implantaci generátoru elektrických impulzů do sakrální oblasti. Jde o osvědčenou terapeutickou metodu refrakterních, nonneurogenních dysfunkcí dolních močových cest, ale její účinnost a bezpečnost u pacientů s dysfunkcí dolních močových cest neurogenního původu dosud nebyla objasněna. V této prospektivní studii byla hodnocena její účinnost a bezpečnost u pacientů s roztroušenou sklerózou.

17 pacientů se stabilním průběhem roztroušené sklerózy a potvrzenou neurogenní dysfunkcí dolních močových cest bylo sledováno po dobu 4 let. Stimulační elektroda jim byla umístěna do foramina S3, při nedostatečné odpovědi pak do foramina S4 a v případě slabého účinku byla přidána kontralaterální elektroda. Zbytek zařízení byl umístěn do subkutánní kapsy v gluteální oblasti. Byly hodnoceny proměnné spojené s močením, nežádoucí účinky a subjektivní pocit zlepšení.

Výsledkem studie je, že 16 pacientů (94 %) na perkutánní stimulaci, která byla použita jako test responzivity, reagovalo pozitivně. Po implantaci generátoru zlepšení přetrvávalo. Po 3 letech se objem moči při jednom močení zvýšil ze 125 na 265 ml (p < 0,001), reziduum se zmenšilo ze 170 na 25 ml (p = 0,01), frekvence močení poklesla ze 12 na 7 (p = 0,003) a počet epizod inkontinence poklesl ze 3 na 0 (p = 0,006). Mediánem subjektivního hodnocení bylo zlepšení o 80 %. Pouze jeden pacient nereagoval dostatečně a jeden z léčby neprofitoval kvůli progresi motorického deficitu. Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány. Komplikace léčby spočívaly v dysfunkci či dislokaci elektrody a byly vyřešeny její výměnou.

Závěrem studie je, že sakrální neuromodulace je velmi slibnou metodou pro efektivní a bezpečnou léčbu refrakterní dysfunkce dolních močových cest u vybraných pacientů s roztroušenou sklerózou.

(pez)

Zdroj: Engeler D. S., Meyer D., Abt D., Müller S., Schmid H. P. Sacral neuromodulation for the treatment of neurogenic lower urinary tract dysfunction caused by multiple sclerosis: a single-centre prospective series. BMC Urol 2015 Oct 23; 15 (1): 105; doi: 10.1186/s12894-015-0102-x.

 Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se