Roztroušená skleróza a chronická cerebrospinální insuficience – existuje příčinná souvislost?

14. 2. 2011

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích kauzálně spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí – CCSVI (Zamboni, 2009). 

V posledních letech je příčina roztroušené sklerózy (RS) v některých vědeckých studiích kauzálně spojována se zhoršenou cerebrospinální venózní drenáží, takzvanou chronickou cerebrospinální insuficiencí – CCSVI (Zamboni, 2009). CCSVI je zapříčiněna obstrukcí na různých úrovních žilního systému, drénujícího mozek a míchu (v. jugularis interna, v. azygos, bazilární vény a lumbální venózní plexus).

Podle zmíněné teorie má obstrukce cervikálního venózního systému za následek zvýšený intrakraniální tlak, který vede k poškození mozkových buněk s následnou depozicí železa, rozvojem lokální zánětlivé odpovědi a rozvojem RS. Dosud však nejsou dostatečně známá data o výskytu CCSVI na začátku onemocnění RS.

Autoři italské studie si dali za cíl zjistit prevalenci CCSVI u pacientů s klinicky izolovanými syndromy (CIS), které byly suspektní z rozvoje RS. Do studie bylo během 12 měsíců zařazeno 50 pacientů s CIS a diseminací zánětlivých lézí (DIS). Kontrolní skupiny zahrnovaly: a) 50 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídajících pacientům s RS, b) 60 pacientů s transientní globální amnézií (TGA) a c) 60 zdravých jedinců, věkem a pohlavím odpovídajících pacientům s TGA.

U pacientů byla provedena magnetická rezonance CNS a páteře, analýza mozkomíšního moku, biochemický a imunologický rozbor krve, extrakraniální (ECDS) a transkraniální dopplerovská sonografie (TCDS). Pacienti s předpokládanou RS a pozitivními sonografickými nálezy se navíc podrobili selektivní venografii. Všechny kontrolní skupiny pacientů byly vyšetřeny pomocí ECDS a TCDS, přičemž nejčastější zachycenou anomálií byla inkompetence chlopně jugulární vény.

Bylo zjištěno, že CCSVI není častou patologií u pacientů s předpokládanou RS, u 84 % pacientů nebyla prokázána. Kompletně normální nález na TCDS u všech pacientů s předpokládanou RS jednoznačně ukazuje, že i při existenci několika pacientů s CCSVI extrakraniální venózní abnormity neovlivnily cerebrální venózní hemodynamiku. V dané studii navíc všichni pacienti s podezřením na RS měli při selektivní venografii normální nález.

Závěry této studie tedy nepodporují teorii o příčinném vztahu mezi CCSVI a vznikem RS. Z toho vyplývá, že jakékoliv invazivní endovaskulární terapeutické procedury (angioplastika a zavedení venózních stentů) jsou nejen nebezpečné, ale v současně době u pacientů s pravděpodobnou RS i neopodstatněné. Další vědecké práce by však měly ozřejmit vztah CCSVI s pozdějšími stadii a progresivními formami roztroušené sklerózy.

(moa)

Zdroj: Baracchini C. No evidence of chronic cerebrospinal venous insufficiency in clinically isolated  syndrome suggestive of multiple sclerosis. The 26th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), Gothenburg, Švédsko. Prezentováno 13. až 16. října 2010.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se