Rozdíly v poškození mozkové tkáně mezi pacienty s radiologicky izolovaným syndromem a pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

26. 1. 2011

Jak ukázaly starší studie založené na hodnocení snímků z magnetické rezonance, u některých pacientů se vyskytují v mozku abnormality, které by za normálních okolností svědčily pro demyelinizační onemocnění, nicméně pacienti jsou klinicky zcela asymptomatičtí.

A právě zhodnocení tkáňově specifického poškození mozku, měřeného pomocí kvantitativní metriky MRI, u jedinců s radiologicky izolovaným syndromem ve srovnání s pacienty s časnou relaps-remitentní roztroušenou sklerózou posuzovali ve své studii italští lékaři z Říma a Florencie.

Autoři do své studie zahrnuli celkem 20 pacientů, 13 žen a 7 mužů, s průměrným věkem 37,3 roku, kteří už byli dříve na základě vyšetření magnetickou rezonancí zařazeni jako pacienti s radiologicky izolovaným syndromem. Jejich snímky byly porovnány jak s dvacítkou pacientů s prokázanou roztroušenou sklerózou trvající déle než 5 let, tak i s dvacítkou naprosto zdravých kontrol. Hodnocen byl jak celkový objem mozku a kortexu, tak i jejich poměry k velikosti hlavy, MTR poměr v lézích bílé hmoty mozkové, stejně jako T2 obrazy lézí v bílé hmotě.

Jak se italským lékařům podařilo ve studii prokázat, hodnoty T2 obrazů lézí bílé hmoty byly velice podobné jak u skupiny zkoumaných pacientů, tak i u pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Podobou shodu měly obě skupiny i v poměru objemu mozkové tkáně k normalizované velikosti hlavy, kde byl ale tento poměr o mnoho nižší než u skupiny zdravých kontrol. Naproti tomu MTR poměr lézí v bílé hmotě byl nižší ve skupině pacientů s roztroušenou sklerózou než ve zkoumaném souboru pacientů. Obdobné výsledky vykázalo i hodnocení MTR poměru normálně vypadající bílé hmoty a kortexu, kde byly oba poměry u zkoumané skupiny podobné jako u zdravých kontrol.

Makroskopické abnormality mozku ve skupině pacientů s radiologicky izolovaným syndromem jsou podle studie italských lékařů k nerozeznání od pacientů s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou. Situace je o to zarážející, že žádný z těchto pacientů nevykazoval žádné klinické symptomy, které by pro diagnózu RS svědčily. Pouze u hodnocení mikroskopického poškození mozkových struktur pomocí MTR jsou hodnoty poměru mezi místem léze a zdravou tkání méně výrazné než u pacientů s RS. To by podle lékařů mohlo svědčit pro přítomnost méně destruktivní patologie mozku nebo pro následky úrazu, které tak sice na magnetické rezonanci připomínají roztroušenou sklerózu, avšak jsou zcela bez klinických příznaků.

(kam)

Zdroj: Stromillo M. L. et al.: Differences in brain tissue damage between subjects with radiologically isolated syndrome and patients with early relapsing-remitting multiple sclerosis. Poster 334, 13.–16. 10. 2010, konference ECTRIMS v Göteborgu, Švédsko.Štítky
Dětská neurologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se